Hopp til hovedinnholdet
Maleri av en strand med avkasningstall på bannere i sandnen.

Opprett aksjesparekonto

Du kan opprette aksjesparekonto (ASK) i SKAGEN helt frem til nyttårsaften. Det er først mulig å flytte ASK til SKAGEN fra andre leverandører etter nyttår.

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Opprett aksjesparekonto

Du kan opprette aksjesparekonto (ASK) i SKAGEN helt frem til nyttårsaften. Det er først mulig å flytte ASK til SKAGEN fra andre leverandører etter nyttår.

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Opprett aksjesparekonto

Du kan opprette aksjesparekonto (ASK) i SKAGEN helt frem til nyttårsaften. Det er først mulig å flytte ASK til SKAGEN fra andre leverandører etter nyttår.

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.


Flyttemarkedet for å flytte aksjesparekonto mellom ulike forvaltere er stengt for i år. Men det er ingen fare hvis du ikke rakk tidsfristen. Tidsfristen for å flytte aksjefondene dine til en aksjesparekonto er utsatt til ut 2018


Aksjesparekonto, også kalt ASK, er en konto hvor privatpersoner kan sette inn sine børsnoterte enkeltaksjer og aksjefond. Du kan fritt kjøpe, reinvestere eller bytte aksjefond uten å betale skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du kan ha mer enn én aksjesparekonto i SKAGEN. Viktig informasjon om aksjesparekonto

Spørsmål og svar

Vi har samlet en rekke spørsmål og svar som kan være nyttige for deg.

Enkelt og gratis å flytte

Det er enkelt og gratis å flytte til aksjesparekonto.

Fond med 80 prosent aksjeandel eller mer kan inngå i en aksjesparekonto.1

Husk barna

Sparer du til barna på egen konto, i deres navn, må du huske å flytte barnas andeler til aksjesparekonto.

2

Arv og gave

En avklaring fra Skatteetaten viser at du kan overføre en aksjesparekonto uten å realisere skatt. Forutsetningen er at hele aksjesparekontoen må gis i arv eller gave.

3

Så mange konti du vil

Du kan opprette så mange aksjesparekonti, hos så mange forvaltere du vil. Det er gratis å opprette aksjesparekonto i SKAGEN, og vi tar ingen administrasjonsgebyr.

  • Nyttig informasjon og tips fra SKAGEN - flytter du til andre leverandører "mister" vi deg
  • Samlet dine aksjefond i SKAGEN på ett sted
  • Skjermingsfradrag når du selger andeler
  • Hjelp til å velge løsningen som passer deg best fra våre rådgivere

Lurer du på om aksjesparekonto er riktig produkt for deg?

Spør en rådgiver

1

Utsatt skatt for aksjefond og aksjer

Med aksjesparekonto kan du bytte fond og utsette å betale skatt på gevinst. Du kan ta ut kostprisen på andelene og la gevinsten stå på konto uten at det utløser skatt.

2

For privatpersoner

Privatpersoner kan flytte sine aksjefond og børsnoterte aksjer til aksjesparekonto. Du kan kjøpe og selge uten skatt, så lenge gevinsten står på aksjesparekontoen.

3

Skattefri flytting

Du kan flytte aksjefondene skattefritt i en begrenset periode. Overgangsordningen er forlenget slik at du kan overføre aksjefondene dine skattefritt ut 2018.

Michael Ancher, Carl Locher med hunden sin "Tiger", 1909. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Få siste nytt på e-post

Alle tall er fratrukket kostnader. Avkastningstallene for SKAGEN Global A er fra 07.08.1997 til 31.07.2017. Gjennomsnittlig årlig avkastning er 14,7 %, mot indeks 5,1 %. Referanseindeks er MSCI AC (MSCI World Index før 01.01.2010). SKAGEN Kon-Tiki A sine tall er fra 05.04.02 og til 31.07.17. Gjennomsnittlig årlig avkastning er 14,8 %, indeks viser 9,4 %. Referanseindeks er MSCI Emerging Markets (MSCI World AC Index før 01.01.2004). Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.