Hopp til hovedinnholdet

Start aksjesparekonto

Med aksjesparekonto i SKAGEN får du utsatt skatt, en av markedets mest brukervennlige løsninger og tilgang på Norges største fondsutvalg. Husk å starte aksjesparekonto før nyttår. 

Maleri av en strand med avkasningstall på bannere i sandnen.

Start aksjesparekonto før fristen går ut

Med aksjesparekonto utsetter du skatt på gevinst og får full fleksibilitet. Med aksjefond anbefalt av SKAGEN blir det enklere å velge.

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Start aksjesparekonto før fristen går ut

Med aksjesparekonto utsetter du skatt på gevinst og får full fleksibilitet. Med aksjefond anbefalt av SKAGEN blir det enklere å velge.

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Start aksjesparekonto før fristen går ut

Med aksjesparekonto utsetter du skatt på gevinst og får full fleksibilitet. Med aksjefond anbefalt av SKAGEN blir det enklere å velge.

Christian Blache, Skagens grå fyr, 1869. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Ønsker du å opprette aksjesparekonto bør du gjøre det i 2018. Fra nyttår endres reglene og du må betale skatt på eventuell gevinst før du får flyttet til aksjesparekonto. 

31. desemberStart aksjesparekonto elektronisk i Handelsportalen 

30. november - Flytt aksjefond fra andre leverandører til SKAGEN


Flytt aksjefond fra andre leverandører

Anbefalt av SKAGEN

Nå får du Norges største utvalg med over 600 aksjefond å velge mellom på aksjesparekontoen din. For å hjelpe deg å velge lanserer vi «Anbefalt av SKAGEN».

Aksjesparekonto, også kalt ASK, er en konto hvor privatpersoner kan sette inn sine børsnoterte enkeltaksjer og aksjefond. Du kan fritt kjøpe, reinvestere eller bytte aksjefond uten å betale skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du kan ha mer enn én aksjesparekonto i SKAGEN. Viktig informasjon om aksjesparekonto

Spørsmål og svar

Vi har samlet en rekke spørsmål og svar som kan være nyttige for deg.
  • Utsatt skatt – skattefrie uttak så lenge gevinsten blir stående på aksjesparekonto

  • Full oversikt over alle aksjefondene dine – samle alt hos fondseksperten

  • Enkelt og gratis å opprette konto – ingen kontokostnader.

  • Unike fond som ingen andre tilbyr i Norge

  • 20 anbefalte fond – utvalgt av SKAGENs fondseksperter

Lurer du på om aksjesparekonto er riktig produkt for deg?

Spør en rådgiver

Utsatt skatt for aksjefond og aksjer


Med aksjesparekonto kan du bytte fond og utsette å betale skatt på gevinst. Du kan ta ut kostprisen på andelene og la gevinsten stå på konto uten at det utløser skatt.

For privatpersoner


Privatpersoner kan flytte sine aksjefond og børsnoterte aksjer til aksjesparekonto. Du kan kjøpe og selge uten skatt, så lenge gevinsten står på aksjesparekontoen.

Skattefri flytting


Du kan flytte aksjefondene skattefritt i en begrenset periode. Overgangsordningen er forlenget slik at du kan overføre aksjefondene dine skattefritt ut 2018.

Husk barna


Sparer du til barna på egen konto, i deres navn, må du huske å flytte barnas andeler til aksjesparekonto.

Arv og gave


En avklaring fra Skatteetaten viser at du kan overføre en aksjesparekonto uten å realisere skatt. Forutsetningen er at hele aksjesparekontoen må gis i arv eller gave.

Så mange konti du vil


Du kan opprette så mange aksjesparekonti, hos så mange forvaltere du vil. Det er gratis å opprette aksjesparekonto i SKAGEN, og vi tar ingen administrasjonsgebyr.

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Alle tall er fratrukket kostnader. Avkastningstallene for SKAGEN Global A er fra 07.08.1997 til 31.07.2017. Gjennomsnittlig årlig avkastning er 14,7 %, mot indeks 5,1 %. Referanseindeks er MSCI AC (MSCI World Index før 01.01.2010). SKAGEN Kon-Tiki A sine tall er fra 05.04.02 og til 31.07.17. Gjennomsnittlig årlig avkastning er 14,8 %, indeks viser 9,4 %. Referanseindeks er MSCI Emerging Markets (MSCI World AC Index før 01.01.2004). Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.