Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en konto hvor privatpersoner kan sette inn sine børsnoterte enkeltaksjer og aksjefond. Du kan fritt kjøpe, reinvestere eller bytte aksjefond uten å betale skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen.

Kan jeg ha mer enn én aksjesparekonto?

Ja, du kan opprette flere aksjesparekonti i SKAGEN. Hvis du for eksempel har atskilte konti til ulike formål (barns konti, sparing til pensjon, hus, hytte, osv.), kan det være lurt for å få oversikt. Du kan også ha én eller flere aksjesparekonti hos andre aktører enn SKAGEN. 

Hva er Anbefalt av SKAGEN?

Anbefalt av SKAGEN er 20-30 nøye utvalgte eksterne aksjefond. Våre fondseksperter har analysert mange fond for å finne fond i ulike kategorier som kan gi deg god langsiktig avkastning. Hensikten med Anbefalt av SKAGEN er å gjøre det enklere for deg å velge i jungelen av fond. Du må ha aksjesparekonto for å kunne i spare i eksterne fond som er Anbefalt av SKAGEN. 

Hvorfor lanserer dere 600 eksterne fond?

SKAGEN får en av Norges største handelsplattformer med over 600 aksjefond. Hensikten er at de fleste skal finne fond som passer deres behov. Foreløpig er disse fondene kun tilgjengelig på aksjesparekonto. Med over 600 eksterne fond tilgjengelig blir det enkelt å flytte aksjesparekonto til SKAGEN. Slik kan du samle sparingen din på ett sted, få god oversikt og en brukervennlig digital løsning.

Hvorfor er ikke SKAGENs fond med i Anbefalt av SKAGEN?

SKAGENs fond inngår ikke i fondene som får merkelappen «Anbefalt av SKAGEN». Vi ønsker at kundene skal være helt sikre på at fondene som får dette kvalitetsstempelet er valgt på helt selvstendig grunnlag. Det er kun de som passerer nåløyet som får anbefalt-stempelet. Det betyr ikke at fondsekspertene ikke vil anbefale våre egne fond. De er tilhengere av å sette sammen porteføljer bestående av ulike fond i ulike kategorier. Du kan for eksempel kombinere noen av SKAGENs brede, aktive fond med mer spesialiserte fond som er Anbefalt av SKAGEN.

Hvor mye betaler jeg for de eksterne aksjefondene?

De ulike fondene har ulik kostnadsstruktur. Noen har faste honorarer, mens andre har et fast og variabelt honorar. Kostnadene til de enkelte fondene finner du i nøkkelinformasjonen (KIID) på fondets nettside. Les mer om kostnader i fondene

Husk barna

Sparer du til barna i deres eget navn er det lurt å huske å flytte barnas aksjefond til aksjesparekonto. 

Hvordan flytter jeg barn/umyndiges sparing til aksjesparekonto?

Bruk dette skjemaet for flytting (pdf). Fyll ut og send inn til oss. Du kan gjerne scanne det inn og legge det ved en e-post.

Hva kan jeg flytte?

Du kan flytte beholdningen din i våre aksjefond. For eksempel kan du flytte hele beholdningen din i SKAGEN Vekst, mens du lar beholdningen i SKAGEN Global stå utenfor aksjesparekontoen. Det vil også være mulig å dele opp aksjesparekontoen. 

Kan jeg flytte alle SKAGENs fond?

Du kan flytte andelene dine i alle våre aksjefond, altså SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Vekst, SKAGEN Focusog SKAGEN m2. I tillegg kan du flytte andelene dine i SKAGEN Select 100 og SKAGEN Select 80. Rentefondene våre, samt de øvrige SKAGEN Select-fondene kan ikke flyttes til aksjesparekonto. 

Kan jeg kjøpe andre fond enn SKAGENs?

Det er mulig å kjøpe eksterne fond og se dem sammen med dine SKAGEN-andeler inne på vår elektroniske handelsplattform. Du vil også kunne flytte eksterne fond til SKAGEN og se dem sammen med dine SKAGEN-andeler.

Hvor mange fond fra andre forvaltere vil dere tilby?

Vi tilbyr over 600 fond fra andre forvaltere, alle er nøye valgt ut av vårt team av eksperter. 

Hvor mye koster det å opprette aksjesparekonto?

Det er gratis å starte aksjesparekonto, og det er heller ingen administrasjonskostnader i SKAGEN. 

Hvor mye koster det å flytte aksjesparekonto?

Det er ingen flyttekostnad med å flytte aksjesparekonto fra SKAGEN til en annen leverandør. Andre leverandører kan ta en flyttekostnad når du flytter fra dem til SKAGEN.

Sparer jeg skatt med en aksjesparekonto?

Nei, du slipper ikke unna skatten med en aksjesparekonto, men du kan utsette den. Du kan fritt kjøpe, selge og bytte fond så lenge du beholder midlene inne på aksjesparekontoen.

Du kan også ta ut innskutt beløp (kostpris) og la gevinsten stå, uten å betale skatt. Med en gang du tar gevinsten ut fra aksjesparekontoen blir du skattlagt.

Arv 

Skatteetaten har kommet med en avklaring som viser at aksjesparekonto kan videreføres som arv og gave, uten at det utløser skatt. I forbindelse med arv kan en aksjesparekonto deles opp og fordeles på flere arvinger. 

Hva med spareavtalen min?

Når du flytter til aksjesparekonto følger spareavtalen automatisk med. Du trenger ikke gjøre noe, alt skjer automatisk.

Hva med uttaksavtale eller rebalanseringsavtale?

Uttaksavtalen du har på din gamle SKAGEN-konto vil ikke bli automatisk overført. Du vil få en beskjed i skjermbildet som minner deg om at du må opprette en ny uttaksavtale etter at du har gjennomført flyttingen. 

Har du en rebalanseringsavtale mellom aksjefond og rentefond vil den ikke overføres til aksjesparekontoen. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Aksjesparekonto

Viktig informasjon om aksjesparekonto

Hvor lang tid tar det før jeg får andelene fra andre forvaltere på min aksjesparekonto?

Erfaringsmessig ser vi at det kan ta opp til 5 virkedager før du får andelene på din aksjesparekonto.

Hvilken kurs får jeg på transaksjoner i fond fra andre forvaltere?

SKAGEN kan ikke garantere at ordre får en bestemt kursdato i eksterne fond. Men behandlingen av ordren vil starte på oppgitt handelsdato.

Jeg har andeler i et fond som ikke finnes på deres liste - kan jeg flytte fondene til SKAGEN?

Har du fond på ASK-konto hos en forvalter som ikke er mulig å ha på vår aksjesparekonto vil vi innløse disse fondene og tegne de som kontanter på vår ASK-konto. Midlene vil bli stående på kontantdelen på aksjesparekontoen i SKAGEN frem til du kjøper andeler for disse. 

Jeg ønsker å flytte min aksjesparekonto i DNB til SKAGEN, men finner ikke kontonummer. Hvordan finner jeg det?

Kontonummeret til DNBs ulike kontotyper er ikke synlige i nettbanken eller på kontoutskriften. Ønsker du å finne kontonummeret kan du få hjelp hos fondssenteret i banken på e-post fond@dnb.no.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up