Hopp til hovedinnholdet

Etter at SKAGEN ble kjøpt opp av Storebrand i 2018 er det besluttet at Storebrand skal overta forvaltningen av pensjonskapitalbevis. Dette vil skje i løpet av høsten 2019. 

Ønsker du å flytte pensjonskapitalbeviset ditt til SKAGENs fond hos Storebrand? Du kan enkelt flytte dem. 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.