Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Returprovisjon utbetales i disse dager, og dukker snart opp på enten kontantdelen av aksjesparekonto, eller i enkelte tilfeller bankkonto. Foto Flickr

Vi har over 650 fond på plattformen vår – et av markedets beste fondstilbud. Er du en av de mange som har invester i ett eller flere eksterne fond kan du vente deg penger tilbake.

SKAGEN betaler nemlig tilbake såkalt returprovisjon for eksterne fond til kundene. Dette gjelder ikke SKAGENs fond eller fond fra Storebrand og Delphi hvor SKAGEN ikke mottar returprovisjon.

Tilbakebetalingen skjer automatisk og du behøver ikke foreta deg noe.

Har du fond flere steder? Da kan det være smart å samle dem hos SKAGEN, så samkjører vi tilbakebetalingen: Flytt aksjesparekonto til SKAGEN

Dette er returprovisjon

Returprovisjon er den betalingen SKAGEN mottar når vi formidler andre fondsleverandører sine fond. Returprovisjonen beregnes vanligvis som en løpende prosentandel av forvaltningshonoraret (gjerne 50 prosent), etter verdien på andelene du har i eksterne fond. Beregningene gjøres daglig og vil dermed ta hensyn til endringer i markedsverdi i porteføljen og eventuelle kjøp/salg du har gjort i perioden.

Prisen på de ulike eksterne fondene varierer, og dermed også hvor mye returprovisjon du får tilbakebetalt. Du kan lese mer om dette her

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up