Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Ved valgmøtet ble Karen Elisabeth Ohm Heskja med 96,59 prosent av stemmene gjenvalgt av andelseierne som styremedlem for to år, frem til valgmøtet i 2025.

Med 96,82 prosent av stemmene ble Hilde Hukkelberg gjenvalgt av andelseierne som vara  for to år frem til valgmøtet i 2025. 

Trude Stav Haye ble gjenvalgt av andelseierne som medlem av valgkomiteen med 96,70 prosent for en periode på tre år, frem til valgmøtet i 2026. 

Les også: SKAGENs styre

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up