Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Nå får du flere rentefond å velge mellom på SKAGENs handelsplattform.

Frem til nå har du kunnet kjøpe aksjefond frem til klokken 15.00 og normalt sett få kurs samme dag. Nå endrer vi oppgjørssystemet vårt for å redusere manuelt arbeid og dermed potensielle feilkilder i oppgjørsprosessen, slik de fleste andre i markedet gjør. Dersom det eksempelvis ikke er dekning på bankkontoen du har oppgitt for et kjøp vil du få raskere beskjed dersom noe går galt. Den nye oppgjørsprosessen innebærer at dersom du plasserer kjøpsordren din før kl 11.00 på hverdager vil du normalt få dagens kurs. Merk altså at fristen for å kjøpe fondsandeler i SKAGENs fond flyttes fra kl 15.00 til kl 11.00.

Denne nye fristen gjelder kun når du kjøper fondsandeler, skal du selge er fristen fortsatt klokken 15.00. En annen fordel med det nye systemet er at dersom du vil investere i SKAGENs rentefond får du normalt sett kurs samme dag, dersom vi har kjøpsordren innen klokken 11.00. Tidligere fikk du kurs når pengene var kommet inn på SKAGENs konto.

Når det gjelder eksterne fond er det egne tidspunkter for kjøp og salg – les mer her

Flere nye rentefond

Fra i dag av får du tilgang til en rekke nye rentefond på SKAGENs plattform. Fra før har vi pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente, samt rentefondene SKAGEN Avkastning og SKAGEN Tellus. Nå får du også enkel tilgang til nye spennende rentefond fra Storebrands renteforvaltning, som er blant de største i Norge.

Dette er de nye fondene på plattformen:

Norske rentefond

  • Storebrand Norsk Kreditt IG er et fossilfritt aktivt forvaltet norsk pengemarkedsfond med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. 
  • Storebrand Kreditt er et aktivt forvaltet fond som hovedsakelig investerer i norske rentepapirer.
  • Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån hovedsakelig utstedt av stat, fylker, kommuner, offentlige foretak eller finansforetak.
  • Storebrand Likviditet A er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer i norske rentepapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner.

Nordiske og globale rentefond

  • Storebrand Nordic High Yield, som hovedsakelig skal investere i obligasjoner, hybridkapital og ansvarlige lån i Norden. Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer hovedsakelig i såkalte high yield obligasjoner.
  • Storebrand Global Kreditt IG A er et fossilfritt globalt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer i lån til internasjonale selskaper.
  • Storebrand Global Obligasjon A er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer globalt i obligasjoner utstedt av både stater og selskaper.

Minste tegningsbeløp for alle rentefondene er 100 kroner.

Rentefond fra andre leverandører

Har du spørsmål rundt ny frist for fondskjøp eller de nye rentefondene? Kontakt oss så hjelper vi deg.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up