Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Maleri av lyserødt hus med rødt tak
Arkitekten Ulrik Plesners første tilbygning til Brøndums Hotel, af Johan Peter von Wildenradt, 1892. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer.

Vedtektene i aksjefondet SKAGEN m2 endres etter Finanstilsynets godkjennelse 18. juni 2019, og enstemmig godkjennelse fra andelseiermøtet avholdt 23. mai 2019.

Fondet har byttet referanseindeks, fra MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS til MSCI ACWI Real Estate IMI. Endringen i vedtektene består i at alle forekomster av MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS i § 7 Andelsklasser er erstattet med MSCI ACWI Real Estate IMI. De oppdaterte vedtektene er tilgjengelige fra 1. oktober.

Vedtektsendringen er godkjent, og implementeringen av ny indeks vil skje 1. oktober 2019. Fondets prospekt og nøkkelinformasjon vil også bli oppdatert og gjort tilgjengelig på våre nettsider.

SKAGEN tar ikke gebyr ved innløsning, og oppfyller derfor verdipapirfondlovens krav om gebyrfri innløsning i forbindelse med vedtektsendring.

Har du spørsmål?

SKAGEN redegjorde for bakgrunnen for vedtektsendringen i innkallingen til andelseiermøtet. Hvis du har spørsmål, kan du gjerne kontakte oss på kundeservice@skagenfondene.no eller på telefon 51 80 39 00.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up