Hopp til hovedinnholdet

Jan Erik Saugestad er administrerende direktør for Storebrand Asset Management (SAM). Saugestad har lang og bred erfaring fra finanssektoren, og har vært styremedlem i SKAGEN siden desember 2017.

I tillegg vil Kathinka Koch Sommerseth, markedsdirektør hos Storebrand, gå inn i styret.

SKAGENs styre består nå av:

  • Jan Erik Saugestad, administrerende direktør i Storebrand Asset Management (Styreformann)
  • Kristian Falnes, privat investor og tidligere porteføljeforvalter i SKAGEN (medlem)
  • Viveka Ekberg, tidligere administrerende direktør i PP Pension og styremedlem i SPP (medlem)
  • Kathinka Koch Sommerseth, markedsdirektør i Storebrand (medlem)
  • Per Gustav Blom, finansdirektør i Norwegian Hull Club (andelseiervalgt medlem)
  • Martin Petersson, administrerende direktør i Hallvarsson & Halvarsson AB (andelseiervalgt medlem)
  • Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand ASA (varamedlem)
  • Leiv Askvig, administrerende direktør i Sundt AS (varamedlem)
  • Aina Haug, Country Manager hos Laerdal Medical AS (andelseiervalgt varamedlem)
  • Ansattrepresentant (observerende medlem)


Tim Warrington, administrerende direktør i SKAGEN kommenterer:

“Jeg vil benytte anledningen til å takke Odd Arild Grefstad for hans gode styring i arbeidet med å integrere SKAGEN som en del av Storebrand-gruppen. Samtidig ønsker vi Jan Erik Saugestad velkommen. Han vil nå være med på det neste kapittelet i SKAGENs utvikling. Han har lang og bred erfaring fra kapitalmarkedene, og inngående kjennskap til SKAGEN. Vi ser fram til å jobbe sammen med ham i tiden som kommer.“

Ytterligere detaljer om styret kan lese her

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.