Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

På valgmøtet ble Per Gustav Blom gjenvalgt som andelseiervalgt styremedlem for en periode på to år frem til valgmøtet 2020 med 100 prosent av stemmene.

Aina Haug ble gjenvalgt som andelseiervalgt varamedlem for en periode på to år frem til valgmøtet 2020 med 100 prosent av stemmene.

Terje Vareberg ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen frem til valgmøtet i 2021 med 100 prosent av stemmene.

Styret i SKAGEN

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up