Hopp til hovedinnholdet

På valgmøtet ble Per Gustav Blom gjenvalgt som andelseiervalgt styremedlem for en periode på to år frem til valgmøtet 2020 med 100 prosent av stemmene.

Aina Haug ble gjenvalgt som andelseiervalgt varamedlem for en periode på to år frem til valgmøtet 2020 med 100 prosent av stemmene.

Terje Vareberg ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen frem til valgmøtet i 2021 med 100 prosent av stemmene.

Styret i SKAGEN

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.