Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right

På valgmøtet ble Martin Petersson gjenvalgt som andelseiervalgt styremedlem for en periode på to år frem til valgmøtet 2019 med 97,2 prosent av stemmene.

Per Olof Höglund ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen frem til valgmøtet i 2020 med 97,2 prosent av stemmene. 

Styret i SKAGEN

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.