Hopp til hovedinnholdet

Vedtektene i aksjefondet SKAGEN m2 endres etter Finanstilsynets godkjennelse 16. juni 2017, og enstemmig godkjennelse fra andelseiermøtet avholdt 24. april 2017.

Fondet har byttet referanseindeks, fra MSCI ACWI Real Estate IMI til MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. Endringen i vedtektene består i at alle forekomster av MSCI ACWI Real Estate IMI i § 7 Andelsklasser er erstattet med MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. De oppdaterte vedtektene er tilgjengelige her.

Vedtektsendringen er godkjent, og implementeringen av ny indeks vil skje 11. juli. Fondets prospekt og nøkkelinformasjon vil også bli oppdatert og gjort tilgjengelig på våre nettsider.

SKAGEN tar ikke gebyr ved innløsning, og oppfyller derfor verdipapirfondlovens krav om gebyrfri innløsning i forbindelse med vedtektsendring.

Har du spørsmål?

SKAGEN redegjorde for bakgrunnen for vedtektsendringen i innkallingen til andelseiermøtet. Hvis du har spørsmål, kan du gjerne kontakte oss på kundeservice@skagenfondene.no eller på telefon 51 80 39 00.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.