Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

mann ved benk
- Vi kommer til å kontakte alle kunder med aksje- og Select-fond i god tid slik at de som ønsker å flytte over til aksjesparekonto skal få gjort det innen fristen, sier Pål Bergskaug.

Onsdag vedtok regjeringen reglene for den nye aksjesparekontoen (ASK) og kunngjorde samtidig at de nye reglene gjelder fra 1. september. SKAGEN vil tilby aksjesparekonto fra denne datoen.

- Vi har hele tiden lovet at vi kommer med aksjesparekonto så fort reglene er klare og det løftet skal vi holde, sier direktør for formuesforvaltning, Pål Bergskaug. Det eneste du trenger å gjøre i første omgang er å passe på at dine aksjefond blir overført til aksjesparekonto, minner Pål om.

I utgangspunktet er det satt opp en frist for å flytte nåværende investeringer til aksjesparekonto i løpet av 2017.

- Vi kommer til å kontakte alle kunder med aksje- og Select-fond i god tid slik at de som ønsker å flytte over til aksjesparekonto skal få gjort det innen fristen, sier Bergskaug.

Aksjefond og Select-fond

For SKAGEN-kunder er det aksjefondene våre og de nye SKAGEN Select 100 og SKAGEN Select 80 som kan inngå i en aksjesparekonto fra 1. september. Vi tar sikte på å ha et tilbud med overføring og handel i fond fra andre leverandører tilgjengelig i løpet av høsten.

Med en aksjesparekonto kan privatpersoner investere i aksjefond og børsnoterte aksjer. Dersom du selger andeler i aksjefond eller enkeltaksjer må du betale skatt på gevinsten når du tar gevinsten ut av kontoen. Du kan altså ta ut den opprinnelige investeringen (kostpris) uten å måtte betale skatt.

Dette er aksjesparekonto

  • En aksjesparekonto er en verdipapirkonto for personlige skatteytere. Du kan registrere børsnoterte aksjer og aksjefond på kontoen, men du kan ikke knytte rentefond til aksjesparekontoen.

  • Gevinster ved salg av aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen skattlegges først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du får altså en mulighet til å kjøpe og selge aksjer og aksjefond, uten å måtte betale skatt i forbindelse med salget.

  • Eventuelle utbytter fra verdipapirene skattlegges som tidligere. Du får skjermingsfradrag før skattlegging.

  • Du får fradrag på tap på salg av aksjer og aksjefond. Tapene kommer til fradrag fra eventuelle gevinster

Relaterte sider:

Bestill aksjesparekonto allerde nå
SKAGENs aksjesparekonto

Kunngjøring og forskrifter 
Abonner på nyheter om aksjesparekonto fra SKAGEN

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up