Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

En ekstraordinær generalforsamling er avholdt for å velge nye medlemmer til styret i SKAGEN.

Endringer i styret

Henrik Lisæth, Anne Sophie Stensrud og Frances Eaton slutter som styremedlemmer, mens Jesper Rangvid, Simen Vier Simensen og Kristoffer Stensrud slutter som varamedlemmer til styret. Leiv Askvig endrer posisjon fra styremedlem til aksjonærvalgt varamedlem.

Odd Arild Grefstad, som er konsernsjef i Storebrand er utpekt som ny styreleder. De nåværende andelseiervalgte styrerepresentantene fortsetter.

SKAGENs styre består nå av følgende medlemmer:

  • Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand (styreleder)
  • Kristian Falnes, privatinvestor og tidligere porteføljeforvalter i SKAGEN (medlem)
  • Jan Erik Saugestad, administrerende direktør Storebrand Asset Management (medlem)
  • Viveka Ekberg, tidligere administrerende direktør i PP Pensjon og styremedlem i SPP (medlem)
  • Per Gustav Blom, Finansdirektør i Hull Club (andelseiervalgt medlem)
  • Martin Petersson, administrerende direktør i Hallvarsson & Hallvarsson AB (andelseiervalgt medlem)
  • Tove Selnes, Direktør for HR i Storebrand ASA (varamedlem)
  • Leiv Askvig, administrerende direktør i Sundt AS (varamedlem)
  • Aina Haug, Country Manager i Laerdal Medical AS (andelseiervalgt varamedlem)
  • Ansattrepresentant – Skal velges (observatør)

- Vi ønsker de nye styremedlemmene velkommen. Alle har lang og bred erfaring som kompletterer hverandre. Vi ser frem til at de skal bidra til den best mulige langsiktige utviklingen av selskapet i kundenes interesse, i alle markeder. Vi vil også benytte anledningen til å takke de utgående styremedlemmene for det harde arbeidet og engasjementet for SKAGEN, sier administrerende direktør Øyvind Schanke.

Les mer om det nye styret her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up