Hopp til hovedinnholdet

Sommerværet var kanskje ikke like bra overalt, men for SKAGENs fond var juli en god måned. Samtlige fond leverte solid avkastning både absolutt og relativt.

Les også:

Sterk fondsmåned i juli

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.