Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

I fjor høst vurderte Martin Gjelsvik å trappe ned styreengasjementet av personlige grunner, men valgte å fortsette inntil prosessen med å finne en ny eierskapsmodell for SKAGEN var avsluttet. Eierstrukturen er nå på plass og Martin har valgt å tre ut av styret. Under hans ledelse har SKAGEN styrket seg og vokst i Norge og internasjonalt.

- Vi ønsker å takke Martin for hans dedikerte engasjement gjennom mange år. Han har styrt SKAGEN fra en lokal fondstilbyder til en europeisk fondsforvalter, sier administrerende direktør Leif Ola Rød i SKAGEN.

Fra fem til seks

Generalforsamlingen i SKAGEN har valgt å utvide selskapets styre fra fem til seks styremedlemmer og samtidig har de også godkjent andre endringer i styresammensetning. Det betyr at Henrik Lisæth og Leiv Askvig er valgt til nye styremedlemmer, mens Anne Sophie Stensrud blir styremedlemmer etter å ha vært varamedlem i 12 år*. Simen Vier Simensen blir nå varamedlem (var før styremedlem).

- SKAGEN ønsker Henrik Lisæth, Leiv Askvig og Anne Sophie Stensrud velkommen. Lisæth og Askvig har begge lang og bred erfaring fra finansindustrien og Anne Sophie Stensrud har lang erfaring fra styrearbeid i SKAGEN. Vi ser frem til deres bidrag til å sikre best mulig risikojustert avkastning og fremragende kundeservice, sier Leif Ola Rød.

Ny styreleder velges på neste styremøte. Styret består nå av seks medlemmer der to er valgt av andelseierne. 

Kort introduksjon av de nye styremedlemmene

Henrik Lisæth har lang erfaring fra finansindustrien og er for tiden rådgiver for FSN Capital etter å ha vært partner i FSN Capital siden 2000. Lisæth har tidligere arbeidet i Morgan Stanley og Boston Consulting Group. Han har lang og bred erfaring fra styrearbeid og er for tiden styremedlem i Validus/Vita. Les CV.

Leiv Askvig er administrerende direktør i Sundt AS. Han har lang erfaring fra finansindustrien der han blant annet har vært administrerende direktør i Sundal Collier & Co og styreformann i Oslo Børs. Askvig har lang og bred erfaring innen styrearbeid og har for tiden flere styreverv. Les CV.

*De nye styremedlemmene er valgt under forutsetning at Finanstilsynet godkjenner endring i vedtektene til SKAGEN AS slik at antall styremedlemmer øker fra fem til seks, og at nye styremedlemmer blir godkjent av Finanstilsynet.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up