Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Donald Trumps hender
Den eskalerende handelskrigen mellom USA og Kina har mye av ansvaret for de urolige markedene i august. Foto: Bloomberg

Spenningen mellom Kina og USA ble ytterligere forsterket da handelskrigen ble trappet opp i løpet av måneden. Resultatet av de to stormaktenes kamp begynner å vise seg. Den globale veksten dabber av, og svingningene i markedet er tilbake på fjorårsnivåer. Vekstmarkedsvalutaene hadde sin verste måned på 20 år, og økonomiske indikatorer svekket seg.

Nervøse investorer flokket seg til såkalte trygge havner, og sentralbankene kutter renter i et forsøk på å holde koken.

Global fortsetter suksessen

Mens august var en vanskelig måned i flere markeder fortsetter SKAGEN Global å levere svært gode resultater. Fondet slo sin referanseindeks i måneden og ligger solid foran hittil i år, i tillegg til ett- og tre års horisont.

Fondets beste bidragsytere var Unilever, Tyson Foods og Home Depot. Den amerikanske kjøttprodusenten Tyson Foods fikk et løft etter at Kina ble rammet av afrikansk svinefeber-virus. På den negative siden finner vi Hiscox, JP Morgan og Mayr-Melnhof. I tillegg gikk fondet inn i den globale helseutstyrsprodusenten Baxter International i løpet av måneden.

En måned å glemme

August var en forglemmelig måned i vekstmarkedene. For SKAGEN Kon-Tiki var særlig råvare- og energisektorens motvind en ulempe. State Bank of India fikk merke de voksende økonomiske bekymringene og hadde en svak måned. På den mer positive siden leverte den russiske daglivarekjeden X5 solide resultater, mens China Unicom fikk et kjærkomment løft etter et mulig samarbeide om 5G-nettverk med konkurrenten China Telecom. På kort sikt forventer forvalterne at en del politikere og sentralbanksjefer vil ha stor innvirkning på den videre økonomiske utviklingen på kort sikt.

Utnyttet uroen

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst slapp heller ikke unna uroen i august, selv om de nordiske markedene holdt seg noe mer stabile i måneden. Forvalterne benyttet urolighetene til å justere porteføljen noe. De solgte seg noe ned i bryggerigiganten Carlsberg, etter en kursøkning på 50 prosent hittil i år. I tillegg ble postene i Novo Nordisk og DSV redusert etter at begge selskaper fikk en opptur i forbindelse med kvartalsregnskapene sine. Forvalterne økte eksponeringen i flere vekstmarkedsselskaper med sterk balanse og solide forretningsmodeller, størst av dem var mobiloperatøren China Mobile.

Gunstig for eiendom

Ved utgangen av august hadde rentene globalt blitt kuttet 30 ganger. Frykt for resesjon og eskalerende handelskrig slo positivt ut for eiendom generelt og SKAGEN m2 spesielt. Fondet endte også denne måneden foran referanseindeksen.

Det japanske konglomeratet Mitsui Fudosan var fondets beste bidragsyter i august, og samtlige japanske porteføljeselskaper bidro positivt. Det samme gjorde fondets finske suksesshistorie Kojamo og ble nest beste bidragsyter etter å ha levert en solid kvartalsrapport. De Hong Kong-baserte selskapene led under den politiske uroen i området. Eiendomssektoren er fortsatt svært attraktiv på grunn av sin stabile og økende topplinje, lave finanskostnader og solide kontantstrømmer.

Betydelig gap

Forvalterne i det konsentrerte globalfondet SKAGEN Focus anslår at det ikke har vært et så stort gap i verdsettelsen mellom aksjer med lav volatilitet og verdiaksjer på mange år. Det gir store muligheter for et aktivt verdibasert fond som SKAGEN Focus når verdiaksjer igjen blir ettertraktet. Til tross for urolige markeder var det flere lyspunkter i porteføljen i august. Det kanadiske gruveselskapet Roxgold steg til nye høyder og er nå blant de ti største postene. Forvalterne kjøpte seg også inn i Fortuna Silver, et gruveselskap med solide regnskaper og gode utsikter. På den andre siden fikk sukker- og etanolprodusenten Sao Martinho merke fallende sukkerpriser, men aksjen handles til attraktive priser.

Tøft for aktivistene

August var også en vanskelig måned for aktivistinvestorene. Eskalering av handelskrigen hadde en negativ effekt på porteføljeselskapene til skyggeaktivistfondet SKAGEN Insight. Porteføljeforvalterne er likevel optimistiske, til tross for at verdsettelsen av porteføljen er på svært lavt nivå. Driftsresultatene er nemlig i tråd med forventningene. Markedsusikkerheten har også gjort flere av selskapene mer mottakelige for aktivistenes forslag til endring, og på mellomlang sikt kan det bidra til gode resultater for fondet. Den beste bidragsyteren i måneden var kanadiske Roxgold, og den dårligste var Conduent. Generelt er porteføljeselskapene undervurdert og misforstått av markedet, og det gir potensial til fremtidig vekst.

Les mer

Statusrapport for fondene

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up