Hopp til hovedinnholdet
Mann ved vindu
Porteføljeforvalter Knut Gezelius i SKAGEN Global er fornøyd med resultatene så langt i 2019. Fondet ligger foran referanseindeks hittil i år, samt på 1 og 3 års sikt.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.