Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Portrett av mann
Administrerende direktør Tim Warrington

Derfor er det gjort noen endringer i SKAGENs styre og enkelte nøkkelroller i selskapet. Vi startet i tillegg en prosess for å undersøke hvordan vi kan gi best mulig service til kundene og samtidig oppnå synergier. Prosessen er nå avsluttet. Vi har justert tilbudet vårt og fokuserer på de områdene hvor vi mener vi har spesifikke fordeler.

SKAGENs nye strategi kombinerer verdibaserte investeringer med et av markedets beste tilbud til kundene i Norge og Danmark, og en bredere distribusjon av våre samt Storebrands og Delphis produkter.

Storebrand-teamet, som er blant de fremste institusjonelle forvalterne i Norge, tar over ansvaret for våre institusjonelle kunder i Norge og Sverige. Investeringer 2018 var et tøft år, med kanskje den verste desembermåneden for aksjer siden depresjonen på 1930-tallet. SKAGEN Global klarte seg bra og slo sin referanseindeks. SKAGEN m2 befestet sin posisjon som et av verdens beste globale eiendomsfond ¹ og slo sin referanseindeks tredje år på rad. Du kan lese mer i investeringsdirektørens rapport på side 5.

SKAGENs porteføljeforvaltere har funnet seg godt til rette etter endringene i teamet første halvår. Partnerskap er på plass for å engasjere nøkkelpersonell på lang sikt. Dette gir bedre stabilitet for investeringsplattformen vår og sørger for sammenfallende interesser mellom eiere, ansatte og kunder. Vi gjør det bra når kundene gjør det bra.

Implementeringen av vår felles konsernpolicy for bærekraftige investeringer har gitt oss mulighet til å kombinere Storebrands 20 års erfaring med bærekraft og SKAGENs resultater innen aktivt eierskap. Vi mener fortsatt at selskaper som innarbeider bærekraft i sine forretningsstrategier vil være vinnere i det lange løp, og derigjennom de beste selskapene å investere i. Vi er opptatt av å investere i selskaper som kan gi kundene våre best mulig risikojustert avkastning, uten å ødelegge utsiktene for fremtidige generasjoner.

Formuesforvaltning

I løpet av året utvidet SKAGEN tilbudet i det norske markedet betraktelig. Dette er bygget rundt vår posisjon som fondseksperter og vår nye løsning for aksjesparekonto (ASK). Vi lanserte over 600 aksjefond fra andre forvaltere i tillegg til kvalitetskonseptet «Anbefalt av SKAGEN». Norske kunder får tilgang til SKAGENs rådgivning og fondsutvalget fra prisvinnende² fondseksperter fra Storebrand og SKAGEN. Kunderesponsen har vært positiv og SKAGEN er godt posisjonert som en av de ledende tilbyderne av spareløsninger i det norske markedet. Vi vil fortsette å forbedre og utvide tjenestene våre i 2019.

Internasjonal distribusjon

Som en av få eksportører av finansielle produkter i Norge økte SKAGEN sin internasjonale dekning ved å åpne et nytt kontor i Frankfurt i løpet av året. Dette gjør at vi kan støtte opp om den økende interessen vi opplever i det tyske markedet.

Sammenslåingen med Storebrand gjør oss i stand til å endelig etablere fondene våre i Luxembourg for våre internasjonale kunder. Vi forventer lansering i første halvdel av 2019.

Nye eiere – veien videre

Storebrand som ble grunnlagt i 1767 har bragt et unikt langsiktig perspektiv til rollen som eiere. En slik stabilitet er en nøkkelfaktor for et forvaltningsselskap som SKAGEN. Vi er i stand til å fokusere på det som er viktig: å gi god avkastning og service til kundene. Ved å samle ressursene får vi større utviklingskapasitet og –ekspertise. SKAGENs kunder vil dermed kunne dra nytte av at vi får større kapasitet på teknisk utvikling og digitale tjenester.

I 2018 feiret vi et kvart århundre i kundenes tjeneste. Færre selskaper enn man skulle tro når denne milepælen, særlig i fondsbransjen. Grunnleggerne førte en lokal verdipapirforvalter ut i verden og forvandlet det til et respektert europeisk fondshus. Over 25 år har kundene fått både markedsledende avkastning og korreksjoner, meravkastning og mindreavkastning. SKAGEN har opplevd både vekst og tilbakegang, men vi er fortsatt her. Vi er ivrige etter å utgjøre en forskjell for kundene våre.

Utsikter 2019

Året 2019 er grisens år, et år som ifølge den kinesiske kalenderen gir gode muligheter for økt velstand og sannsynlighet for uventede hendelser – altså ingen presis spådom. Her i SKAGEN følger vi den første og siste regelen for alle investorer: kjøp billig og selg dyrt. Det er tydelig at markedssyklusen begynner å gå mot slutten, og at markedene er overpriset. En resesjon virker fortsatt et stykke unna, men det kan endre seg fort. Korreksjoner er en del av det å investere.

SKAGENs fond gir en differensiert eksponering til undervurderte selskaper med en attraktiv oppside. Vårt råd er det samme som alltid: invester langsiktig og bruk overskuddskapital til å kjøpe når kursene faller. Et spennende år venter, jeg ønsker deg og dine fremgang og lykke i 2019.

 

Les årsrapporten for 2018

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up