Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Maleri av solnedgang over sjøen
Laurits Tuxen, Nordsjøen istorm. Etter solnedgang. Højen, 1909.Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Vi gikk inn i året med optimisme og en sunn global økonomi på bred front, men stemningen snudde kort tid etter at julepynten var tatt ned. Ved utgangen av 2018 hadde aksjemarkedene gjennomgått svingninger vi ikke har sett maken til siden eurokrisen i 2011. Den såkalte fryktindeksen VIX steg over 35 både i februar og desember. Snittet for 2018 endte på 16,6, opp fra rekordlave 11,2 for året før.

Handelsspenninger mellom USA og Kina, innstramminger fra den amerikanske sentralbanken, Brexit og viktigst oppbremsing i den globale veksten, bidro alle til nervøsiteten og fallende risikoappetitt i aksjemarkedene. De fleste land opplevde nedgang, særlig i vekstmarkedene. For første gang på tre år var utviklingen i utviklede markeder bedre enn i vekstmarkedene. Fjerde kvartal var spesielt krevende, hvor mange indekser endte negativt. Globale aksjer endte 2018 med de dårligste resultatene på ti år.

Uvanlig nok når markedene faller slo vekstmarkedene de utviklede markedene relativt i årets siste kvartal, godt hjulpet av 30-50 prosent rabatt på verdsettelsene målt etter 2019 P/E og P/B multipler. Verdiaksjer slo vekstaksjer i turbulensen, også det ulikt situasjonen i tidligere år. Disse faktorene er betryggende når vi går inn i et nytt år.

Våre aksjefond var ikke immune mot markedskreftene i 2018, og de fleste endte negativt for året i absolutte termer. Blant våre større fond klarte SKAGEN Global seg best, godt hjulpet av sterke resultater fra de amerikanske postene. Fondet slo sin referanseindeks i 2018. SKAGEN Vekst ble etter vårt syn uforholdsmessig hardt rammet for sin relativt høye vekt i energiaksjer. Oljeprisen falt 25 prosent i løpet av året, med bakgrunn i økende frykt for den økonomiske veksten. SKAGEN Kon-Tiki hadde også et vanskelig år, hovedsakelig på grunn av de tyrkiske selskapene i porteføljen. Aksjemarkedet i Tyrkia falt over 43 prosent i amerikanske dollar, etter at presidenten ble uvenner med USA og sin egen sentralbank. Fondets tyrkiske eksponering er nå redusert, som et ledd i en større porteføljevurdering. Oppmuntrende nok ser porteføljeteamets gjennomgang av postene i porteføljen ut til å styrke forholdet mellom risiko og avkastning og bærer frukter. SKAGEN Kon-Tiki slo sin referanseindeks i fjerde kvartal i 2018.

De tre mindre fondene hadde ulike skjebner. Det nyeste, SKAGEN Insight, hadde et tøft år. Aktivistfondene det skygger led under investorenes flukt til trygge havner under markedsusikkerheten, fremfor å investere i selskaper som trenger eller er i ferd med å endre seg. Vi forventer at fondets mindreavkastning vil snu når fallende verdsettelser øker presset i styrerommene, og dermed også verdsettelsen av porteføljen. SKAGEN Focus har mest små- og mellomstore bedrifter i porteføljen. Fondet fikk også merke flukten til tryggere havner da markedet valgte å se bort fra grunnleggende forhold og favoriserte større selskaper generelt. SKAGEN m2 leverte de beste absolutte- og relative resultatene og slo sin referanseindeks for tredje år på rad. Fondet vurderes nå til det beste eiendomsfondet over tre år av Citiwire.

Tilbakestilte forventninger

Et nytt år er et godt tidspunkt å reflektere. Fondsforvaltning er en kontinuerlig prosess, fremfor en serie av 12-månedersperioder. Det samme gjelder investering. Etter en betydelig korreksjon, uten en økonomisk resesjon, er mange markeder nå nullstilt. Vekstprognosene er mer realistiske, og selv om enkelte risikoer fortsatt er uløste, er det god grunn til optimisme. I USA ser det ut til at sentralbanken trapper ned tempoet i innstrammingen, og at president Trump er villig til å inngå handelskompromisser med Kina. Samtidig bør usikkerheten i Europa reduseres når Brexit nærmer seg i mars. Hvordan utmeldingen vil foregå er ennå uklart.

Tross lavere inntjeningsforventninger er verdsettelsen generelt attraktivt, særlig i vekstmarkedene. P/E og P/B er for tiden under snittet for perioden 2000-2018. Aksjer i de utviklede markedene ser også ut til å være bedre forberedt på negative sjokk enn de var i fjor. Finansieringsgapene er stengt, rentene har økt og valutaer er billigere.

Jeg er overbevist om at den negative stemningen som råder i aksjemarkedene nå, vil gi kontrære investorer muligheter i det kommende året, særlig hvis de høye svingningene fortsetter. Det vil de med brede mandater, som SKAGEN, være best i stand til å utnytte. Våre porteføljeforvaltere har identifisert flere spennende nye investeringer under turbulensen og er entusiastiske med tanke på 2019. I SKAGENs 26. år er vårt fokus på å finne undervurderte selskaper som kan gi langsiktige resultater for kundene våre uendret. Jeg ser frem til å holde dere oppdatert gjennom 2019.

Les årsrapporten for 2018

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up