Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

plakat med kinas president og mao
Kina leverte best kvartalsresultater, med god drahjelp fra subsidier og lysere utsikter i handelskrigen med USA. Foto: Bloomberg

Tross fortsatt makroøkonomisk og politisk usikkerhet leverte både de utviklede- og vekstmarkedene god avkastning.

Utviklingen ble drevet av saktere renteøkninger i USA, hvor investorenes nervøsitet avtok i takt med lavere spenninger i forholdet mellom Kina og USA og slutten på den lengste nedstengingen av statsapparatet i historien.

Med jevnt fallende volatilitet fikk SKAGEN en god start på 2019. Fondenes utvikling var bra, mer om det senere – og kundeaktiviteten var god i kvartalet. Som alltid kickstartet vi året med vår Nyttårskonferanse-turné, hvor vi møtte over 1000 personer i Stockholm, København og Oslo til mange tankevekkende ideer og diskusjoner.

Vår optimisme for det kommende året viste seg å være berettiget da de fleste store, internasjonale aksjemarkedene startet året sterkt, særlig de som underpresterte i 2018. De sterkeste kvartalsrapportene kom fra kinesiske selskaper, stimulert av statlige subsidier og utsikter til bedre handelsforhold med USA, økonomiske data og likviditet i aksjemarkedet. Mulighetene for investorer i Kina var temaet for min presentasjon på Nyttårskonferansen. Medvinden bør fortsette for kinesiske selskaper og aksjonærene deres.

Postiv avkastning

Det gleder meg at våre seks aksjefond hadde et sterkt første kvartal. Samtlige av dem leverte positiv absoluttavkastning, tosifret for de fleste, og halvparten slo sine referanseindekser. Aller best var SKAGEN Insight, både absolutt og relativt, etter et tøft fjorår for både fondet og aktivistene som fondet skygger. Det er oppmuntrende at Insights innhenting har vært drevet av stabile resultater for selskapene over hele porteføljen. Fondet har fortsatt en lang vei å gå og vi har forhåpninger til fondets potensial, særlig siden aktivister fortsetter å drive positive forandringer i selskaper over hele verden.

Gode selskapsresultater har også styrket eiendomsfondet SKAGEN m2, som avsluttet første kvartal med rekordhøy kurs (NAV). Fondet ble tildelt Lipper-prisen for beste eiendomsfond i kategorien globale aksjer over tre år. SKAGEN Focus hadde også en bemerkelsesverdig god start på året og fondet leverte sin beste kvartalsavkastning siden start. Det høykonsentrerte fondet fortsetter å fokusere på spennende små- og mellomstore selskaper, som utgjør rundt 60 prosent av porteføljen.

Blant de større aksjefondene våre skapte SKAGEN Kon-Tiki best avkastning absolutt og relativt, til tross for at vekstmarkedene hadde en dårligere utvikling enn de utviklede markedene i kvartalet. Etter at fondet byttet hovedforvalter i fjor har teamet konsentrert seg mer på idégenerering, og det er gledelig å se at porteføljens siste tilskudd, Ping An og Wuliangye Yibin, var de beste bidragsyterne. SKAGEN Global hadde et stabilt kvartal med høy aktivitet i porteføljen. Seks selskaper ble solgt ut, først og fremst fordi de har levert gode resultater, og ble erstattet med fire nye amerikanske selskaper med et attraktivt potensial. Avslutningsvis leverte SKAGEN Vekst tilfredsstillende absoluttavkastning, særlig på grunn av energi- og råvareselskapene i porteføljen.

Jakten på verdi

Mot slutten av kvartalet besøkte flere av porteføljeforvalterne Japan. Det ga oss et bedre innblikk og forståelse av våre porteføljeselskaper i landet og for potensielle muligheter (tre japanske selskaper har kommet inn i porteføljene så langt i år). Listen ligger høyt for at nye selskaper skal komme inn i porteføljen, men Japan byr på attraktive muligheter, særlig for en verdiinvestor som går mot strømmen. Landet gjennomgår spennende forandringer på flere fronter, særlig innen selskapskultur og selskapsstyring. Les mer om det her.

Når vi nå går inn i andre kvartal er det store muligheter for alle SKAGENs fond. Selskapenes inntjening har generelt vært stabil og fremtidsutsiktene er fortsatt positive, tross nedadgående økonomiske data og fortsatt politisk og monetær usikkerhet. Utviklede markeder (14.7 x) og vekstmarkeder (12.5 x) handles begge om lag på linje med 10-års gjennomsnitt for løpende P/E-tall. Verdsettelsene ser derfor ikke ut til å være overvurderte, særlig i våre fond hvor vektet gjennomsnitts oppside fortsatt er attraktiv.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up