Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Mann med dress
SKAGENs nye administrerende direktør Tim Warrington er opptatt av å holde følge med kundenes behov.

- Vi skal fortsette med å holde følge med kundenes behov, både de som investerer egne midler og større, institusjonelle investorer. I tillegg er arbeidet med å beholde og utvikle det sterke SKAGEN-teamet naturligvis sentralt i min visjon for et fremgangsrikt SKAGEN, sier Tim.

Hans viktigste prioritet fremover er å gi kundene mer sammenhengende meravkastning i fondene. Han forklarer at dette vil komme fra en stabil investeringsplattform og konsistent gjennomføring av SKAGENs investeringsfilosofi og -prosess.

Tim Warrington overtok styringen av SKAGEN i slutten av juni. Han har jobbet i selskapet i over 10 år, og var viseadministrerende direktør i fem år før han ble selskapets toppsjef. Han var tidligere ansvarlig for internasjonal distribusjon og formuesforvaltning i Norge, så kunder og kundeservice har alltid vært langt fremme i bevisstheten.

Nye muligheter

Som en del av Storebrand gruppen får SKAGEN tilgang til større ressurser og utviklingskapasitet. Det vil skape muligheter for både kundene og selskapet.

- Vår utvikling skal formes rundt kundenes behov og de muligheter som teknologien gir, sier Warrington. Vi skal fortsatt tilby våre kunder gode og brukervennlige digitale tjenester, godt kvalifiserte rådgivere og vår fondsekspertise.

Fordeler med mindre forvaltere

Tim understreker at selv om SKAGEN nå er del av Storebrand gruppen, med de fordelene det medfører, vil selskapet ikke avvike fra den viktigste oppgaven - nemlig å levere god avkastning til kundene. Det er bevist at mindre forvaltere som SKAGEN har flere fortrinn innen aktiv forvaltning, til tross for utfordringene aktive forvaltere har hatt den siste tiden.

Kompetansekultur

Som administrerende direktør er Tim avhengig av teamene han leder. Han peker på at han kontinuerlig søker innspill fra alle ansatte, uansett rolle eller posisjon i selskapet.

- SKAGEN er så mye mer enn én person. Vi har en kompetansekultur hvor alle ansatte kan ha betydelig innflytelse. Min rolle er å skape de beste forholdene for å gjøre kunnskapsrike kollegaer i stand til å gjøre smarte ting for kundene. Det er en spennende og givende jobb, sier Tim.

Om Tim Warrington

I tillegg til ti års erfaring i SKAGEN er Tim styreformann i Group of Boutique Asset Managers, en forening som består av 17 uavhengige fondsforvaltere fra hele verden. Før han begynte i SKAGEN hadde Tim over 20 års ledererfaring fra den britiske hæren.


De siste ti årene har Tim bodd i Stavanger med kone og to barn.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up