Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Det var ekstra god grunn til å feire det nye året hvis du har investert i globale aksjer i 2017. Til tross for stor geopolitisk uro ga året god kursstigning i de fleste markeder. Foto: Bloomberg

Den amerikanske skattereformen, Brexit-forhandlinger og ny kinesisk lovgivning dominerte overskriftene de siste månedene av året og skapte en del uro. Likevel fortsatte fjerde kvartal i samme positive retning, som har dominert størstedelen av 2017. Europa haltet litt etter USA, Japan og vekstmarkedene i et kvartal, hvor særlig IT-sektoren samt råvarer leverte sterke resultater.

Et aktivt kvartal for SKAGEN Global

Generelt har SKAGEN Global hatt et godt år i absolutte termer. Fondet har ligget foran indeks gjennom det meste av året. Porteføljens overvekt i Europa kostet relativt i fjerde kvartal, som betød at fondet sluttet året 1,2 prosentpoeng bak indeksen med en avkastning på 16,6 prosent. Kvartalets beste bidragsyter ble Microsoft, 3M og det britiske forsikringsselskapet Hiscox. Farmasiselskapene Merck og Roche var, sammen med G4S, kvartalets dårligste bidragsytere.

2017 har bydd på forholdsvis mye porteføljeaktivitet i fondet. Det gjaldt også fjerde kvartal hvor det danske logistikkselskapet DSV, analysevirksomheten RELX Group, det tyske konglomeratet TyssenKrupp og finansselskapet Intercontinental Exchange ble lagt til i porteføljen. I samme periode forlot G4S, Roche, Merck og Toyota Industries porteføljen.

Vekstmarkedene fortsatt i front

Vekstmarkedene har hatt nok et godt kvartal. Den globale veksten og positive globale pengepolitikken har hatt god effekt på vekstmarkedene også. Det samme gjaldt for styrkingen av råvareprisene og den relative svekkelsen av USD. Det fører til at forventningene til vekstmarkedene er fortsatt gode inn i 2018. Ser vi hele 2017 under ett har SKAGEN Kon-Tiki levert en bra avkastning på 25,9 prosent, mens referanseindeksen oppnådde 30,4 prosent. Mindreavkastningen skyldtes i hovedsak at porteføljen er undervektet teknologisektoren, i tillegg til de operasjonelle utfordringene Hyundai Motor har gjennomgått.

De viktigste positive bidragsyterne i fjerde kvartal var Naspers, Samsung Electronics og Golar LNG. De tre svakeste var X5, Banrisul og Indosat. Den russiske supermarkedskjeden Lenta og kinesiske Hollysys ble lagt til i porteføljen. Japanske SBI Holdings, Golden Ocean Group og CNH Industrial forlot porteføljen etter sterke resultater. Dessuten solgte vi ut de små posisjonene i Norwegian Air Shuttle, Massmart og Tech Mahindra.

SKAGEN m2 feiret fremgangsrikt jubileum

Eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 kunne legge nok et fremgangsrikt år til fondets historie. 2017 ble preget av en nesten perfekt kombinasjon av stabil global vekst, lav inflasjon og gunstig pengepolitikk. Det førte til at SKAGEN m2 ga en avkastning på 22,3 prosent, 6,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeks. Dermed fastholdt SKAGEN m2 sin posisjon som et av Europas ledende globale eiendomsfond for andre år på rad. I oktober feiret fondet dessuten sitt 5-årsjubileum, og har nær doblet verdien i norske kroner siden start.

Et positivt halvår i SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst sluttet året med et godt fjerdekvartal som var bedre enn den kombinerte nordiske/globale indeksen. For året som helhet sluttet SKAGEN Vekst marginalt bak sin indeks, men oppnådde respektable 18 prosent avkastning, mot referanseindeksens 18,5 prosent.

På mange måter var fondet delt i to med et sterkt relativt resultat i andre halvår. Øyvind Fjell startet 1. juli som ny hovedforvalter i fondet og satte med det sitt markante preg på porteføljen. Teamet solgte seg ut av 25 selskaper (9 i fjerde kvartal) og la 11 nye selskaper til porteføljen i løpet av året. Ved årsslutt hadde SKAGEN Vekst totalt 36 selskaper i porteføljen. I fondets kvartalsrapport kan du lese mer om bevegelsene i porteføljen.

God sluttspurt i SKAGEN Focus

SKAGENs konsentrerte globale aksjefond SKAGEN Focus leverte en sterk avslutning i årets siste måneder og var betydelig foran de globale aksjemarkedene i fjerde kvartal. SKAGEN Focus endte året med en avkastning på 16,9 prosent og referanseindeksen på 17,8 prosent. Det var blant annet de to amerikanske selskapene Synchrony Financial og Andeavor som bidro til den sterke avslutningen på året. De nøt begge godt av den nye skattereformen i USA.

De negative bidragsyterne i løpet av året JBS, Aryzta og Teva fikk nytt liv mot slutten av året og endte blant de beste bidragsyterne i kvartalet. Fondets investering i det japanske finanskonglomeratet SBI Holdings bidro også solid.

SKAGEN Insight

Årets største interne nyhet sto SKAGEN Insight for. For første gang er det nå mulig for alle å investere side om side med de mest attraktive aktivistkampanjene i verden. Investeringer i aktivistkampanjer har tidligere vært forbeholdt store institusjonelle investorer. Siden starten 21. august har SKAGEN Insight slått sin referanseindeks med nær to prosentpoeng ved utgangen av året. Det er naturligvis en kort tidshorisont, men ikke desto mindre en positiv start for porteføljen.

 

Se fondenes kvartalsrapporter

SKAGENs investeringsfilosofi

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up