Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2018 startet med rekordøkning i de globale aksjemarkedene, men mot slutten av januar kom det mer usikkerhet inn i markedet med merkbare kursfall. Foto: Bloomberg.

2018 startet med kursstigninger i de globale aksjemarkedene som vi ikke har sett maken til de siste tre tiårene. Kursøkningene bundet blant annet i gleden over den amerikanske skattereformen, en synkron global vekst og fortsatt lave renter. Oppturen sluttet brått da usikkerheten satte inn mot slutten av måneden med merkbare kursfall.

SKAGEN Global fulgte med utviklingen

Det globale aksjefondet SKAGEN Global  ble som resten av markedet trukket litt ned av usikkereheten. Fondet endte med en avkastning i januar på – 1,3 prosent, mot -0,7 prosent for referanseindeksen. De tre beste bidragsyterne ble Autoliv, Microsoft og Waters. På den negative siden finner vi Hiscox, Unilever og Red Electrica. Porteføljeteamet fortsatte arbeidet med å implementere Intercontinental Exchange i porteføljen, og fortsatte å øke posisjonene i Capgemini og Schindler. Det ble ikke lagt noen nye selskaper til porteføljen i januar.

Aktiv start på året i SKAGEN Kon-Tiki

Januar førte med seg en del porteføljeaktivitet i vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki, som føyde fire nye selskaper til porteføljen. Sinotrans er den ledende logistikktilbyderen i Kina og handles i øyeblikket med en stor rabatt. Russlands ledende flyselskap Aeroflot kom også med. Her ser forvalterne et attraktivt forhold mellom risiko og avkastning. Det samme gjelder Bank of China hvor teamet forventer en revurdering av selskapet i takt med at den finansielle situasjonen i Kina blir bedre. Månedens siste nyhet, Beijing Enterprise Water, er en av de ledende leverandørene av vann- og miljøbeskyttelse i Kina. Den siste kapitalutvidelsen, kombinert med bedre inntjening bør, ifølge forvalterne, føre til en revurdering av selskapet. Måneden endte utfordrende for SKAGEN Kon-Tiki som havnet bak indeks med en avkastning på –1,8 prosent.

Tiltro til Japan virker for SKAGEN Focus

Det konsentrerte globalfondet SKAGEN Focus har i lengre tid hatt en vesentlig overvekt i japanske investeringer i forhold til referanseindeksen. Så langt ser det ut til at teamet har hatt rett og valgt de rette selskapene i solens rike. Tre av fondets topp ti bidragsytere er japanske. De tre beste bidragsyterne var internetkonglomeratet Softbank, finanskonglomeratet SBI Holdings samt bank of Kyoto. Forvalterne har fortsatt tro på at Japan er et av de mer attraktive markedene å gå på aksjejakt for en global verdibasert forvalter. Januar ble dessuten brukt til å bygge tre opp nye posisjoner, som det kommer mer om i februar. Fondet endte januar med en avkastning på -0,8 prosent, tett opp til referanseindeksen.

Samsung og Broadcom bidro negativt til SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst ble også rammet av usikkerheten på slutten av måneden. Det brøt den gode absolutte- og relative utviklingen fondet har vært inne i den siste perioden. Fondet som har et delt nordisk og globalt mandat endte måneden med en avkastning på -1,8 prosent, 1 prosentpoeng bak referanseindeks. SKAGEN Vekst ble særlig påvirket av noen store negative bidragsytere, som Broadcom og Samsung. På den positive siden leverte Sberbank svært gode resultater. TeliaSonera gjorde det også godt etter nyheten om bedre kontantstrøm og bedre kontroll på kostnadene i andre halvår av 2017. Fondet gikk inn i det nederlandske olje- og gasselskapet Royal Dutch Shell, som blant annet nyter godt av økt oljepris, samt styrket fokus på kostnadene.

Motvind for amerikanske og europeiske eiendomsaksjer i SKAGEN m2

Etter noen svært gode år møtte eiendomsaksjemarkedet litt motvind i januar. Det var særlig USA og Europa hvor eiendomssektoren kom under press. Til gjengjeld hadde de asiatiske eiendomsmarkedene en svært sterk start på året, med Kina og Japan i førersetet. Det utnyttet eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 gjennom sin globale tilstedeværelse. Forvalterne blir ofte spurt om hvordan man forbereder seg på stigende renter og eventuelt fallende boligpriser i et eiendomsaksjefond. SKAGEN m2 har overveiende valgt å fokusere på selskapenes grunnleggende evne til å øke inntektene og kontantstrømmene, slik at fondet ikke er avhengig av hvilken vei rentene eller boligprisene går. Dessuten er mandatet globalt, slik at det er mulig å gå inn og ut av markeder over hele verden, alt ettersom hvor de mest attraktive selskapene befinner seg.

SKAGEN Insight

Januar ble en travel måned for vårt nye fond SKAGEN Insight. Fondet har allerede rundt 240 mill. kroner under forvaltning, blant annet flere større institusjonelle investorer. SKAGEN Insight bygger på et unikt konsept, som aktivt retter seg mot de mest lovende globale aktivistkampanjene. Aktivister er en gruppe investorer som kjøper en andel i et selskap og bruker sin innflytelse til å utvikle selskapet til det bedre. I samarbeide med selskapets ledelse lager de en plan for hvordan de kan forbedre verdien på selskapets aksjer. Dette arbeidet kommer selskapet og aksjonærene til gode. Investeringer i aktivistkampanjer har hittil vært forbeholdt store institusjonelle investorer, men blir nå tilgjengelig for en bredere målgruppe. Fondet investerer parallelt med tradisjonelle aktivistfond.

Du kan lese mer om fondenes prestasjoner i januar i månedsrapportene for hvert enkelt fond 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up