Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Oljerigg i havet
Flere av fondene utnyttet de fallende oljeprisene i november.

USA lempet på embargoen på olje fra Iran, og det større tilbudet presset prisene ned. Oljeprisen falt med 20 prosent i løpet av måneden, som er det kraftigste prisfallet på over ti år. Det preget aksjemarkedene hvor utviklingen i oljeprisen skapte både vinnere og tapere.

SKAGEN Focus utnyttet fallet i oljeprisen

I SKAGEN Focus nøt Hawaiian Holdings godt av de fallende oljeprisene. Det amerikanske flyselskapet er en av fondets største investeringer, og ble månedens beste bidragsyter. Fallet i oljeprisen rammet olje- og gassfirmaet OMV, samt den brasilianske etanolprodusenten Sao Martinho. Totalt sett klarte det høykonsentrerte globalfondet seg greit gjennom måneden, både relativt og absolutt.

Teamet benyttet den svake oljeprisen til å bygge en ny posisjon i det lille selskapet JAPEX til en attraktiv pris. Selskapet ser ut til å kommet gjennom en utfordrende periode og de underliggende verdiene er vesentlig større enn markedsverdien.

Fortsatt stabil utvikling for SKAGEN Global

SKAGEN Global har hatt et forholdsvis stabilt år. Det endret seg ikke i november, hverken relativt eller absolutt. Porteføljeteamet har skapt en robust og attraktivt priset portefølje som er godt rustet for finansielt uvær. Det avspeiler seg også i månedens tre beste bidragsytere: Intercontinental Exchange, Beazley og 3M. Alle tre selskaper har forretningsmodeller som hjelper dem å motstå makrousikkerhet. Novembers svakeste bidragsytere var UPM, DSV og Schindler.

Porteføljeteamet kjøpte seg inn i Waste Management, en av de ledende leverandørene av integrerte, miljøvennlige løsninger innen avfallshåndtering i Nord-Amerika. Kombinasjonen av sterk konsolidering i markedet, disiplinert allokering av kapital og en overbevisende generering av kontantstrøm. Til sammen skaper det en attraktiv, undervurdert langsiktig investeringsmulighet.

Positiv måned for vekstmarkeder og SKAGEN Kon-Tiki

De oljerelaterte aksjene i SKAGEN Kon-Tiki ble også rammet av prisfallet. Vekstmarkedene gjenvant en del av det tapte fra de siste måneders kraftige kursfall. Teamet reduserte eksponeringen mot olje før prisfallet, på bakgrunn av sterke resultater i forkant.

Vekstmarkedene har hatt et utfordrende år hittil i år. Men det er flere grunner til optimisme. Risikoen for en ødeleggende handelskrig så ut til å minke i løpet av november, og amerikanske renters utvikling har vært nøytral. Dessuten handles aksjene i vekstmarkedsindeksen til 25 prosents rabatt sammenlignet med den globale indeksen. Dette er positivt for vekstmarkedene. Teamet tilføyde selskapene Wuliangye Yibin og Suzano til porteføljen, og solgte seg ut av Anadolu Grubu.

En utfordrende måned for SKAGEN m2

Det globale eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 og porteføljeforvalter Michael Gobitschek har høstet internasjonal anerkjennelse de siste månedene for fondets imponerende resultater. Også i november leverte SKAGEN m2 positiv avkastning men havnet noe bak referanseindeksen. De siste måneders korreksjon har gitt gode forutsetninger for en enda mer attraktivt priset portefølje. Sektoren generelt har gode utsikter, takket være stabile og stigende topplinjer i selskapene, gode muligheter for gunstig finansiering og solide kontantstrømmer.

Månedens beste bidragsyter var det svenske logistikkfirmaet Catena, etter solide rapporter i slutten av oktober. De dårligste bidragsyterne var den brasilianske boligentreprenøren MRV og den amerikanske kontoroperatøren Colombia Property Trust.

Billige kjøp for SKAGEN Vekst i november

Uroen i oljemarkedet fikk også konsekvenser for SKAGEN Veksts portefølje. De to svakeste bidragsyterne i måneden var Borr Drilling og Northern Drilling. På topp finner vi den danske vindmølleprodusenten Vestas.

Porteføljeteamet viste i løpet av måneden hvordan markedsuroen kan utnyttes til fordel for en langsiktig og verdibasert investor. Teamet benyttet frykten rundt handelskrigen ved å øke eksponeringen i den amerikanske proteinprodusenten Tyson Foods. Tilsvarende har bekymringen for veksten i kinesisk økonomi gjort det mulig å utvide investeringen i den globale hotelloperatøren Shangri-La til svært attraktive nivåer. SKAGEN Vekst kjøpte seg inn i Avenir LNG i løpet av november.

Tøft år for aktivistinvestorer og SKAGEN Insight

2018 har hittil vært et vanskelig år for aktivistinvestorer globalt. Det har også rammet vårt nyeste fond, SKAGEN Insight. Porteføljeteamet er optimistiske siden store svingninger i markedene ofte gjør selskapene mer mottakelige for endringer. Det øker aktivistenes evne til å være en positiv katalysator. Derfor kan kortsiktig volatilitet være en god ting på mellomlang sikt.

SKAGEN Insight har en portefølje av undervurderte selskaper hvor de grunnleggende trendene beveger seg i riktig retning, og aktivister blir i økende grad en katalysator for positive forandringer.

Les mer om fondenes utvikling i månedsrapporteneHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up