Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Svenske D.Carnegie var nok en gang den beste bidragsyteren til avkastningen i eiendomsfondet SKAGEN m2.

Selv om teknologisektoren mistet litt av farten mot slutten av måneden ble juli samlet sett en positiv opplevelse for investorene i de globale aksjemarkedene. Det gjaldt også for det globale aksjefondet SKAGEN Global, som ga en avkastning på 1,9 prosent i juli. Microsoft, Veoneer og 3M var de beste bidragsyterne, i en måned hvor alle tre leverte solide regnskapstall for andre kvartal. De svakeste bidragsyterne var Beazly, Tyson Foods og Autoliv.

SKAGEN Global la til ett nytt navn i porteføljen i juli. Porteføljeteamet kjøpte seg inn i børs- og teknologiselskapet Nasdaq, som er inne i en sterk teknologisk utvikling. Forvalterne solgte seg ut av Shangri-La i perioden for å investere midlene andre steder.

Positive selskapsnyheter i SKAGEN Focus

Det konsentrerte globale aksjefondet SKAGEN Focus leverte en god absoluttavkastning i juli på 2,1 prosent. Det skyldtes først og fremst en rekke positive selskapsspesifikke faktorer. Fondets nest største post, japanske Softbank, steg mer enn 10 prosent, etter at investorene har fått øynene opp for den store selskapsrabatten. Aksjene i det brasilianske sukkerfirmaet Sao Martinho bidro også godt etter å ha presentert et sterk kvartalsregnskap.

SKAGEN Focus investerte i Toyota Industries (ny post), som produserer gaffeltrucker og biler. Selskapet er i en helt sentral rolle i den komplekse selskapsstrukturen som Toyota Group er organisert i. Toyota Industries har dessuten en aksjeportefølje som alene overstiger børsverdien på selskapet. Dermed er dette en unik mulighet for å kjøpe seg inn i selskapets kjernevirksomhet til en svært attraktiv pris.

SKAGEN Kon-Tiki og vekstmarkedene halter fortsatt

Selv om juli ga positiv avkastning i vekstmarkedene, henger MSCI Emerging Markets stadig etter de etablerte markedene i 2018. En av hovedårsakene er fortsatt frykten for en potensiell global handelskrig som kan ramme Asia og særlig Kina ekstra hardt. Dessuten fortsetter den forhøyde politiske risikoen med å ramme valutaen i land som Tyrkia.

Usikkerheten avspeiles også i vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tikis avkastning for juli, hvor særlig Sabanci og Anadolu Grubu trakk månedsavkastningen ned. På den positive siden leverte brasilianske CBD sterke kvartalstall. Banrisul og State Bank of India kom også høyt på listen over positive bidragsytere i juli.

SKAGEN m2 fortsetter den sterke utviklingen

Det globale eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 leverte nok en gang en overbevisende månedsavkastning og er dermed solid foran referanseindeksen hittil i år. Juli ga også en generell positiv utvikling i en måned hvor sentralbankene holdt seg i ro. I Asia er svingningene fortsatt store, særlig i eiendomsmarkedene i Kina og Hong Kong.

Den beste bidragsyteren i juli var nok en gang svenske D. Carnegie, med sterke verdsettelser på eiendommene deres. Svenske Catena var fondets nest beste bidragsyter i juli. De dårligste bidragsyterne var alle fra Hong Kong. Shangri-La, Far eas Consortiuim og CK Asset Holdings ble alle hardt rammet av det generelle fallet i Hong Kongs eiendomsmarked.

Riktig vei for SKAGEN Insight

SKAGEN Insight har spesialisert seg på å investere i selskaper som er under innflytelse av aktivister. I juli klarte fondet seg på linje med indeksen. Fondet har hatt en krevende start, hvor markedskorreksjonen i begynnelsen av året rammet en rekke av fondets selskaper hardt. Til gjengjeld er porteføljen godt posisjonert for øyeblikket, med en rekke undervurderte selskaper som grunnleggende beveger seg i riktig retning. ThyssenKrupp og Eltel var fondets beste bidragsytere.

SKAGEN Vekst

Det nordisk/globale aksjefondet SKAGEN Vekst hadde også en sterk absolutt-måned med en avkastning på 3 prosent. Sveitsiske Lonza Grop og danske Novo Nordisk bidro kraftig til månedens avkastning.

SKAGENs forvaltere er alltid på jakt etter attraktivt prisede selskaper, som er undervurdert av markedene. Et aktuelt eksempel er det nyeste selskapet i SKAGEN Vekst. I juli ble det et gjensyn med Danske Bank i porteføljen. Aksjekursen til den danske finansgiganten har falt til et attraktivt nivå, etter at banken er blitt hardt straffet av investorene etter en hvitvaskingsskandale i Estland. For å finansiere dette kjøpet solgte forvalterne seg ut av japanske Fujitec.

Les mer om fondenes prestasjoner, utviklingen i porteføljene og selskapsspesifikke hendelser i månedsrapportene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up