Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Bildet viser 2 menn kledd i amerikansk uniform som jobber
Uroen i aksjemarkedene preget første kvartal. Spesielt den amerikanske børsen fikk kjenne på trykket i løpet av mars måned. Foto: Bloomberg

Første kvartal var vesentlig mer urolig enn de fleste hadde forestilt seg ved årets inngang. Fjoråret ble avsluttet med generell optimisme som ble etterfulgt av en rekordsterk start på 2018. Dette ga næring til positive forventinger.

Men allerede i februar kom nedturen, som førte til at første kvartal samlet sett ble preget av nervøsitet og store svingninger. Uro i aksjemarkedene kan være frustrerende på kort sikt, men skaper samtidig muligheter for en aktiv forvalter på lengre sikt.

Våre forvaltere utnyttet uroen til å legge nye spennende navn til porteføljene, samt kjøpe seg ytterligere opp i selskaper som allerede er i fondene.

SKAGEN Focus gikk på jakt under markedsuroen

Det konsentrerte aksjefondet SKAGEN Focus forstod å utnytte markedsuroen, og kjøpte seg inn i fem spennende selskaper i løpet av årets tre første måneder. Fondet kjøpte seg blant annet inn i medieselskapet Viacom, softwareselskapet Avaya Holdings og Hawaiian Holdings, som eier Hawaiian Airlines.

Samtidig ble den japanske sementprodusenten Taiheiyo Cement, den britiske drikkevareprodusenten Stock Spirits og amerikanske Andeavour solgt ut.

SKAGEN Focus har en eksponering på mer enn 20 prosent av fondets midler i det japanske aksjemarkedet, hvor forvalterne fortsatt tror det er et stort potensial framover. Fondet leverte i kvartalet en negativ avkastning på -5,8 prosent, noe som er 0,8 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen i samme periode.

Fortsatt optimisme i SKAGEN Global

SKAGEN Global ble også rammet av uroen, og leverte en negativ avkastning på -6,7 prosent i første kvartal. Dette var på linje med referanseindeksen. På tross av stigende nervøsitet i markedet, ser teamet fortsatt gode muligheter for resten av året. Fundamentale, økonomiske nøkkeltall ser stadig bra ut, og fallet i aksjemarkedet har skapt en rekke nye og spennende muligheter i det globale aksjemarkedet. Dette gjorde at fondet kjøpte seg inn i Nissan Chemical Industries, Shangri-la og Adobe. Samtidig solgte fondet seg ut av fire poster, nemlig Sketchers, Lundin Petroleum, Red Electrica og China Mobile. De beste bidragsyterne til avkastning var Beazley, Autoliv og Nissan Chemical Industries. Citigroup, 3M og CK Hutchinson var svakeste bidragsytere.

Hyundai og State Bank of India rammet SKAGEN Kon-Tiki

Etter et overbevisende 2017, med god avkastning, leverte de framvoksende markedene negativ avkastning i første kvartal. Dette til tross, så fortsatte disse markedene å gjøre det bedre enn de utviklede markedene relativt sett. SKAGEN Kon-Tiki hadde et utfordrende kvartal, hvor særlig State Bank of India og Hyundai Motors trakk ned relativt. Fondet avsluttet kvartalet med et fall på -6,7 prosent, som er -2,7 prosentpoeng mer enn referanseindeksen. Arbeidet med å konsentrere og utvikle porteføljen fortsetter. Resultatet er at fondet består av 46 selskaper. Det ble investert i fire nye selskaper i løpet av kvartalet: Det russiske flyselskapet Aeroflot, det kinesiske logistikkselskapet Sinotrans, Bank of China og vannforsyningsselskapet Beijing Enterprise Water.

Et turbulent kvartal for SKAGEN Vekst

På tross av stor optimisme i 2017 var heller ikke de nordiske markedene forskånet for markedsuroen i første kvartal. Turbulensen gikk spesielt ut over de store internasjonale selskapene i Sverige og Danmark. Disse falt i takt med globale markeder. Finland og Norge klarte seg litt bedre. I Norge har utviklingen i oljeprisen hatt en positiv innvirkning. SKAGEN Vekst falt -7,9 prosent i første kvartal. Dette er -1,9 prosentpoeng mer enn referanseindeksen. Samlet sett tror teamet fortsatt at markedet vil stige i 2018. Inntjeningen til selskapene i første kvartal er første steg på veien til å skape mer ro i markedene. Dette gjelder også for flere av fondets investeringer som har blitt rammet av kortsiktige utfordringer. Disse selskapene har fortsatt stort potensiale til å bidra til meravkastning. Fondets beste bidragsyter var Applied Materials. Eksponeringen mot råvarer kostet relativt, og Norsk Hydro var den dårligste bidragsyteren.

Press på eiendomssektoren og SKAGEN m2

Eiendomssektoren kom under press på lik linje med resten av markedene i først kvartal. Særlig var det eiendomsmarkedene i USA og Europa som ble hardt rammet. I slutten av kvartalet roet det seg noe ned, selv om frykten for stigende renter og en potensiell handelskrig skapte generell nervøsitet. I første kvartal falt SKAGEN m2 med -6,0 prosent, sammenlignet med -4,8 prosent for referanseindeksen. Hovedårsaken var den sterke utviklingen til eiendomssektoren i Japan, hvor fondet er undervektet. SKAGEN m2 fortsetter med å levere bedre enn de fleste globale eiendomsaksjefond i 2018. Den fundamentale utviklingen for eiendomsaksjer er fortsatt positiv, med et gunstig renteklima og stabile kontantstrømmer i selskapene.

Spennende tider framover for SKAGEN Insight

Vårt nyeste fond, SKAGEN Insight, ble også hardt rammet av uroen i markedene og leverte en negativ avkastning på -9,8 prosent i norske kroner. Fondet investerer utelukkende i selskaper som er under påvirkning av aktivistinvestorer. Dette er en type investorer som forsøker å påvirke selskapene til forandringer i positiv retning. Fondet utnyttet nervøsiteten til å kjøpe seg opp i en rekke selskaper, samt å investere i fem nye. Dette kan du lese mer om i kvartalsrapporten.

Du kan lese mer om fondenes prestasjoner i første kvartal i månedsrapportene for hvert enkelt fond.

Bli oppdatert i statusrapportene

På vår hjemmeside kan lese mer om alle bevegelsene og avkastningen i aksjefondene. Du kan også lese om rentefondene, og hvordan uroen påvirket deres obligasjonsporteføljer. Du er alltid velkommen til å kontakte en rådgiver hvis du har spørsmål eller ønsker rådgivning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up