Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Vekstmarkedene ligger fortsatt i front med markant bedre avkastning enn de utviklede markedene de siste 12 månedene. Foto: Bloomberg.

Stikk i strid med mange analytikeres spådommer ved inngangen til året har 2017 så langt vært stabilt og gitt god avkastning, tross geopolitisk uro. De siste månedene har gitt oss rekordhøye verdsettelser og stadig flere spådommer om at toppen er nær. Det er like fullt fortsatt gode muligheter for å finne attraktivt prisede selskaper med godt avkastningspotensial for den verdibaserte og aktive forvalter.

Vekstmarkeder fortsetter fremgangen

Et av markedene som i øyeblikket byr på gode muligheter er vekstmarkedene. Etter at vekstmarkedsindeksen, MSCI Emerging Markets tapte terreng til de utviklede markedene i en årrekke, har vinden virkelig snudd det siste året. Det gjelder også for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki som har gitt god avkastning, både absolutt og relativt de siste 12 månedene. Det gjaldt også for april, hvor det kom en rekke gode nyheter fra selskapenes kvartalsoppdateringer. Beste bidragsyter var sørafrikanske Naspers, som fikk god drahjelp fra sin investering i Tencent.

Hyundai som fortsatt har problemer med omsetningen i Kina ble månedens største negative bidragsyter, selv om den koreanske bilprodusenten overrasket positivt i kvartalsregnskapet. Med en rekke nye, spennende produkter på vei og en generelt sterk utvikling i vekstmarkedene har porteføljeforvalterne stor tro på at Hyundai er godt posisjonert til å bidra godt resten av året.

Solide resultater fra topp 10 i SKAGEN Global

SKAGEN Global har også hatt en stabil utvikling i år, både relativt og absolutt. Det skyldes ikke minst de største investeringene i porteføljen. Samsung Electronics, Unilever og Alphabet har stått for de beste bidragene til avkastningen. Porteføljeteamet har brukt årets fire første måneder til å justere og konsentrere porteføljen, og supplere den med en rekke spennende nye selskaper.

I april ble den anerkjente amerikanske forsikringsgiganten Mars & McLennan tatt inn i porteføljen. Selskapet er attraktivt priset, og særlig selskapet vekstmuligheter i vekstmarkedene ser ikke ut til å avspeiles i aksjekursen ennå . Samtidig tegner selskapets suksess med å øke lønnsomheten, godt for fremtiden.

Børsnoteringer og konsentrasjon

April ble også begivenhetsrik for det konsentrerte globale aksjefondet SKAGEN Focus, som deltok i børsnoteringene av den spanske reservedelsprodusenten Gestamp Automoción og den belgiske elektronikkprodusenten X-Fab. Begge investeringscasene har en rekke spennende triggere, som du kan lese mer om i fondets statusrapport.

I SKAGEN Vekst var det to danske selskaper, Novo Nordisk og Carlsberg, som sammen med Samsung Electronics topper listen over de beste bidragsyterne. Også i dette fondet justerer og forbedrer forvalterne porteføljen, og i løpet av måneden kjøpte de seg ytterligere opp i CF Industries, SKF og H&M, samtidig solgte de seg ut av Credit Suisse, Sodastream og Photocure. Dermed består SKAGEN Vekst nå av 49 selskaper, hvor de 35 største utgjør 88 prosent av porteføljen.

Stabilitet i rentefondene og god utvikling i SKAGEN m2

Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 hadde en god aprilmåned og fortsetter tendensen fra i fjor, med gode resultater både relativt og absolutt i 2017. Det samme gjelder rentefondene i SKAGEN som alle ligger foran sine referanseindekser, både hittil i år og siste 12 måneder. I statusrapportene kan du lese mer om utviklingen i våre aksje- og rentefond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up