Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Forbipasserende ser på et Samsung-skilt.
Samsung var en av de beste bidragsyterne i 2016 og i januar 2017. Foto: Bloomberg

Et lite tilbakeblikk: januar 2016 var en av de vanskeligste månedene i fondene våres historie. Spol raskt frem 12 måneder så er bildet betydelig lysere.

10 av SKAGENs 11 fond leverte bedre avkastning enn sine referanseindekser fra januar 2016 til januar 2017. Investeringsdirektør Alexandra Morris har gjort flere grep for å sørge for at porteføljeforvalterne får mer tid til å forvalte fondene.

- Vi har opprettet en trading desk som vil være i full drift fra første kvartal i år, sier Alexandra Morris til portfolio advisor.com.
I tillegg er det opprettet et produktspesialist team som skal lette noe av arbeidsbyrden forvalterne har hatt.

- Vi har en stor kundebase og produktspesialistene skal ta seg av mye av arbeidet som tidligere ble gjort av forvalterne, sier Morris.

Sterke vekstmarkeder

Gjennom store deler av fjoråret leverte vekstmarkedene bedre avkastning enn de utviklede markedene, og den trenden fortsatte inn i januar 2017. Mens de utviklede markedene falt 0,8 prosent i januar steg vekstmarkedene 1,4 prosent samme måned (tall i NOK).

De aller fleste har fått med seg den politiske turbulensen rundt USAs nyinnsatte president, og forvalterne følger nøye med på mulige konsekvenser Donald Trumps proteksjonistiske politikk kan få for våre posisjoner i vekstmarkedene.

Selv om vekstmarkedene har vært mer populære en liten stund er verdsettelsen i vekstmarkedene betydelig lavere enn de utviklede målt etter pris per aksje i forhold til bokført verdi (P/E og P/B). SKAGEN Kon-Tikis portefølje handles dessuten til en betydelig rabatt i forhold til vekstmarkedene generelt.

20-årsjubilant

SKAGEN Global fyller 20 år i løpet av 2017. Fondet har slått sin referanseindeks i 15 av 19 år men havnet i januar litt bak indeks. Forvalterne ser like fullt lyspunkter i jubileumsåret. Økt global vekst og stigende renter gir gode muligheter for verdibaserte investorer. Så langt har Donald Trumps inntreden ikke hatt negativ innvirkning på økonomien, men det er ennå uklart i hvor stor proteksjonistisk retning han vil trekke USA.

Vårt nordisk globale aksjefond SKAGEN Vekst har virkelig skutt fart de siste 12 månedene. Med en meravkastning på 10 prosentpoeng siste 12 måneder og 1,7 prosentpoengs meravkastning i januar er fondet blant de beste aksjefondene våre. Det høykonsentrerte globale fondet SKAGEN Focus har også innfridd med 13,3 prosent meravkastning siste 12 måneder.

Les mer om alle fondene våre i statusrapportene 

Ny mann ved roret

1. februar startet Øyvind Schanke i jobben som SKAGENs nye administrerende direktør etter Leif Ola Rød. Det er for tidlig med programerklæringer men i et intervju med Stavanger Aftenblad var han tydelig på hva han mener er viktigst for en aktiv forvalter som SKAGEN:

- Hovedmålet vårt er ikke høyest mulig forvaltningskapital, men best mulig avkastning for kundene våre. Vi har allerede tatt grep for å øke avkastningen, blant annet ved å ansette ny investeringsdirektør, og ser at avkastningen det siste halve året er blitt bedre, sier Schanke til avisen.

 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up