Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Mann foran pc-skjermer
De avgjørende forhandlingene om den kommende skattereformen i USA ga medvind til amerikanske aksjer i november. Foto. Bloomberg

Den stabile utviklingen som har preget 2017 så langt, ble dyttet litt ut av kurs i november. Brexitforhandlinger og ikke minst forhandlingene om den kommende amerikanske skattereformen endret tendensene vi ellers har sett i 2017. Spesielt skattereformen i USA skapte en del endringer i sektorer og geografiske området. Vekstmarkedene som har ledet an lenge, mistet litt av forspranget til utviklede markeder. Det var særlig amerikanske aksjer som ble positivt påvirket av meldingene om reformen. Det var også endringer på sektornivå, hvor særlig defensive konsumvarer og telecom nøt godt av utviklingen. Aksjer innen teknologi og råvarer falt relativt sett tilbake.

Status quo for SKAGEN Global

På tross av at november var en begivenhetsrik måned for globale aksjer avsluttet SKAGEN Global måneden nesten uforandret. Månedens beste bidragsyter ble det globale konglomeratet 3M, som har klart å utnytte medvinden i vekstmarkedene.

Månedens dårligste bidragsyter var sikkerhetsselskapet G4S. De leverte et skuffende kvartalsresultat og har problemer med å levere på den organiske veksten. Forvalterteamet valgte derfor å gå helt ut av selskapet i løpet av måneden, for å gi plass til andre selskaper i porteføljen.

Aksjefondet SKAGEN Global benyttet måneden til å gå inn i to attraktivt prisede selskaper med spennende potensial. Det ene er det danske logistikkselskapet DSV, som ser ut til å være godt posisjonert for økende global e-handel. Det andre er den tyske stålprodusenten ThyssenKrupp. Selskapet står midt i en rekke positive forandringer, som gir håp om bedre marginer og lavere finansiell risiko.

To skritt frem og et tilbake for SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedene tapte litt terreng for den globale indeksen i november, blant annet på grunn av medvinden til amerikanske aksjer. Det endrer likevel ikke på en god absoluttavkastning for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki hittil i år, og for vekstmarkedene. Så langt i år har fondet levert 22,3 prosent avkastning, som fortsatt er litt bak indeks. De siste to årenes sterke utvikling i vekstmarkedene har i stor grad vært drevet av sterk vekst i inntjeningen, som ventes å nå over 20 prosent i år.

Den indiske landbruksprodusenten Mahindra viser styrke etter å ha levert gode resultater i en generelt positiv regnskapssesong. Golar LNG ble månedens beste bidragsyter og har fortsatt en rekke spennende utviklingsmuligheter. Det lover godt for fremtiden. Russiske X5 Retail fortsatte å skuffe etter et svakt tredje kvartal. Porteføljeteamet tror fortsatt på investeringscaset og mener at utviklingen kun er midlertidig. Fondet solgte seg ut av sørafrikanske Massmart og PC-produsenten Lenovo.

Satsing på sement for SKAGEN Focus

Det konsentrerte globale aksjefondet SKAGEN Focus leverte en god relativ avkastning i november og hentet inn noe av forspranget til referanseindeksen. Med en portefølje på maksimum 35 selskaper var det som vanlig selskapsspesifikke begivenheter som preget utviklingen til det konsentrerte fondet. Det koreanske sportsmerket Fila sto for månedens beste bidrag etter at selskapets datterselskap Acushnet leverte sterkere resultater enn forventet. Teamet reduserte sin post i månedens svakeste bidragsyter AIG. Det multinasjonale forsikringsselskapet viste svake kvartalstall og tegn til svakere utvikling i selskapet.

Porteføljeteamet har en stadig mer overbevisende investeringstese i sementindustrien i Asia. En av fondets beste bidragsytere, det japanske sementselskapet Taiheiyo Cement, oppnådde en sterk revurdering i november som teamet kapitaliserte på. Det utnyttet de til å flytte noen av midlene over i to koreanske sementprodusenter Hanil Cement og Asia Cement. Det sørkoreanske sementmarkedet er inne i en konsolideringsfase, med gode perspektiver for de kommende årene.

Tysk medvind i SKAGEN m2

SKAGENs globale eiendomsaksjefond SKAGEN m2 hadde en sterk måned, relativt sett. Fondet har akkurat feiret fem-årsjubileum og fortsetter dermed den positive og stabile utviklingen fra de siste årene. Rapporteringssesongen bød overveiende på resultater som var på linje med, eller bedre enn porteføljeteamets forventninger.

Månedens beste bidragsyter var det tyske selskapet Dic Asset som dro nytte av den positive utviklingen i det tyske eiendomsmarkedet. Det motsatte var tilfelle i Sverige, hvor motvind fra en kommende skattereform og frykt for overopphetet boligmarked rammet flere selskaper i porteføljen. Norske Self Storage Group var en ny posisjon i porteføljen. Oppbevaring er fortsatt et markedet med stor potensial i Skandinavia, hvor selskapet har sin hovedvirksomhet.

Råvarer skaper utfordringer for SKAGEN Vekst

Etter en periode med sterk absolutt- og relativ utvikling gikk aksjefondet SKAGEN Vekst inn i en mer utfordrende måned. Porteføljen ble rammet av ny usikkerhet i sektoren for bærekraftig energi som følge av den amerikanske skattereformen. Det gikk særlig ut over danske Vestas Vind Systems, som var månedens dårligste bidragsyter. På samme måte ble flere av råvareselskapene i porteføljen rammet på grunn av fallende råvarepriser.
På den positive siden fortsatte den gode utviklingen i fondets russiske selskaper, hvor eksempelvis Sberbank utgjør 2,75 prosent av fondet. Den gode russiske utviklingen smittet også over på Carlsbergs salgstall, som bidro positivt.
Med Øyvind Fjell i spissen fortsetter teamet å utvikle og trimme porteføljen. Det innebar avskjed med en rekke mindre investeringer, blant annet Danieli, Philips Lighting og I.M. Skaugen. Amerikanske Thermo Fischer Scientific var ny i porteføljen. 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up