Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Det amerikanske forsikringsselskapet AIG på New York-børsen tidligere i år.
Denne måneden har flere finansselskaper utmerket seg, blant annet det amerikanske forsikringsselskapet AIG - en av de største postene i porteføljene til både SKAGEN Focus og SKAGEN Global. Foto: Bloomberg

I august var det fortsatt vekstmarkedene som hadde best utvikling i aksjemarkedet. Vekstmarkedsindeksen steg 1,4 prosent, samtidig som verdensindeksen falt 0,6 prosent. Hittil i år har vekstmarkedsindeksen gått opp 8 prosent, og det er mer enn dobbelt så mye som verdensindeksen. Brasil, Kina og Sør-Afrika er de markedene som har gått best. Også i august var Brasil det beste markedet, tross politisk og økonomisk uro. President Dilma Rousseff ble stilt for riksrett, ble felt og tvunget til å flytte ut av presidentpalasset.

Rekyl i finans

Mange finansselskaper hentet seg inn etter at Brexituroen hadde lagt seg litt i sommer. Finanssektoren var den bransjen som utviklet seg sterkest i august. Blant kursvinnerne i SKAGENs porteføljer er eksempelvis den amerikanske forsikringsgiganten AIG og den amerikanske storbanken Citigroup.

Mot slutten av måneden ble eiendom skilt ut fra finanssektoren i Morgan Stanleys aksjeindeks til en egen sektor. Det er første gang en ny sektor er lagt til indeksen. Vi mener det vil komme eiendomsbransjen til gode på sikt, siden det øker interessen, transparensen og analysedekningen av eiendomssektoren.

Ingen renteøkninger ennå

Det ble ingen amerikansk renteøkning i august heller, og finansverden holdt pusten da den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen holdt tale i Jackson Hole. I talen hevdet hun at argumentene for en amerikansk renteøkning har styrket seg, men hun var vag på når en økning kan skje.

I resten av den vestlige verden fortsetter sentralbankene med stimulerende pengepolitikk. Kjøpene av selskapsobligasjoner som den europeiske sentralbanken (ECB) gjennomførte, ser nå ut til å ha båret frukter og har minsket kredittspreadene mellom selskapsobligasjoner og statsobligasjoner. Det har økt etterspørselen etter selskapsobligasjoner, noe som har kommet selskapsobligasjonsfondet SKAGEN Credit til gode. Verdien på viktige posisjoner i blant annet råvaretilknyttede selskaper har økt.

Det globale obligasjonsfondet SKAGEN Tellus passet på å kjøpe britiske statspapirer, som forvalterne mener har falt altfor mye i verdi etter Brexitavstemningen siden det britiske pundet har falt rundt 10 prosent i verdi mot andre viktige valutaer.

Store rabatter i SKAGENs porteføljer

Tross den sterke utviklingen i vekstmarkedene i år er verdsettelsen lavere der i forhold til utviklede markeder, både med hensyn til bokførte verdier og til forventet inntjening. Det samme gjelder for SKAGENs aksjefondsporteføljer, som alle handles til rabatter i forhold til sine referanseindekser. Det kan være en støtdemper i en situasjon hvor stadig flere analytikere mener at aksjemarkedet generelt begynner å bli høyt priset.

Bli oppdatert på fondene i måneden som gikk med statusrapport for hvert enkelt fond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up