Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Eiendomsmarkedet er i høyeste grad lokalt priset. Samme typer eiendommer prises ulikt i San Francisco og New York, sier Michael Gobitschek. Foto: Bloomberg

På verdensbasis fins det rundt 3500 ulike børsnoterte eiendomsselskaper. I SKAGEN m2 har forvalterteamet valgt å sette sammen en global portefølje på rundt 40 ulike selskaper. I 2016 har teamet gjort det så bra at de topper listen til Morningstar over eiendomsaksjefond i Norge. Forspranget ned til nummer to på listen er 2,5 prosentpoeng. Porteføljeteamet i SKAGEN m2 har de siste årene lagt stor vekt på å skape en robust portefølje.

- Jeg syns vi har skapt en svært velbalansert portefølje, hvor vi helt bevisst har et flertall av mer defensivt vektede eiendomsaksjer. Det vil si selskaper som har potensial til å skape god totalavkastning over tid, både gjennom kursstigninger og årlige utbytter hvis mulig. Med en stabil base på plass, med en god global risikospredning, har vi mulighet for å krydre porteføljen med noen mer offensive selskaper, med høyere avkastningspotensial., forklarer porteføljeforvalter Michael Gobitschek i SKAGEN m2.

En god spredning i porteføljen

Om en eiendomsaksje er defensiv eller offensiv avhenger ifølge Gobitschek av flere ting. Er det snakk om veldrevne utleieeiendommer, hvor pengestrømmen minner om obligasjoner, vil risikoprofilen ofte være lavere. Er det deriomot snakk om ren eiendomsutvikling er forutsigbarheten mindre og risikoprofilen minner mer om aksjer. Generelt er det for eiendomsaksjer som med alle andre aksjer at det er viktig å ha en god risikospredning.

- Når vi velger aksjer sørger vi for at det er en god spredning med ulike geografiske regioner, eiendomstyper og eiendomsselskaper. Vårt globale mandat gir oss dessuten mulighet til å flytte investeringene der det for tiden er mest interessant – og trekke pengene vekk hvis det er boligbobler i emning. Det kan nemlig være forbundet med risiko å fokusere ensidig på enkelte regioner og land, siden eiendomsmarkedene er svært lokalt priset. Det betyr at den samme type eiendom er ulikt priset om den ligger i San Francisco eller New York, sier Michael Gobitschek.

Megatrender skaper gode muligheter

De siste årenes uro på de globale aksjemarkedene har økt investorenes interesse for alternative investeringer. En av de populære aktivaklassene de siste årene har vært globale eiendomsaksjer. Men hva er det som gjør globale eiendomsaksjer til en interessant investering?

- Det er et marked som er drevet av noen svært sterke krefter, de medvirker til at globale eiendomsaksjer er blitt en attraktiv langsiktig investering. Befolkningstallet i verden øker jevnt. Samtidig stiger den globale velstanden og stadig flere mennesker flytter fra land til by. Alle disse faktorene øker etterspørselen på blant annet større kjøpesentre, flere kontorbygg og mere sentralt beliggende boliger, sier Gobitshcek.

Michael Gobitschek er ledende porteføljeforvalter i det globale eiendomsfondet SKAGEN m2. Fondet er et aktivt forvaltet fond med et globalt mandat. Fondet investerer i lavt prisede selskaper av høy kvalitet, over hele verden, også i vekstmarkedene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up