Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

På mange måter er aksjeplukking alfa og omega i SKAGEN Fondene, sier Knut Gezelius.

Det er liten tvil om at det har vært en rufsete start på året i de globale aksjemarkedene. Forvalter i SKAGEN Global, Knut Gezelius forklarer at under disse forholdene er det viktigere enn noensinne å fortsette å fokusere på selskapene, og ikke bli overveldet av sensasjonspregede nyhetsoverskrifter.

Hva betyr aksjeplukking og hva er fordelene med denne strategien?

På mange måter er aksjeplukking alfa og omega i SKAGEN Fondene. Vi fokuserer på å identifisere upopulære, underanalyserte og undervurderte selskaper som kan levere under en rekke makroøkonomiske scenarier. Av natur har slike scenarier en tendens til å være mindre forutsigbare og ofte innhyllet i sensasjonelle overskrifter som påvirker den menneskelige psykologien. Aksjeplukking gir oss mulighet til bare å eie det som er verdt å eie, altså undervurderte selskaper med en attraktiv avkastningsprofil. Dette er forskjellig fra et indeksfonds strategi hvor investorer også ender opp med å eie selskaper som er moderat verdsatt og til og med overvurdert. Hvorfor eie et overvurdert selskap i stedet for et undervurdert selskap?

Tror du at viktigheten av aksjeplukking fortsatt er økende?

Absolutt. Mens dette årets nokså ukritiske nedsalg har vært smertefull for mange investorer, kan det faktisk vise seg å være en velsignelse for aksjeplukkere. Samvariasjonen synes å være fallende, og vi kan endelig se at noen reelle verdiavvik begynner å dukke opp i aksjemarkedet. Alt ligger til rette for at fundamentalt orienterte aksjeplukkere skal blomstre. Dette er deres tid til å skinne.

Har sentralbankene virkemidler igjen?

Absolutt. Vi er ikke enige i at sentralbankene er i ferd med å gå tom for ammunisjon og er på randen av kapitulasjon. Realiteten er at deres verktøykasse er mye mer omfattende enn markedet reflekterer. Når det er sagt, tror vi investorenes evne til å forutse når og hvordan sentralbanker vil agere er begrenset. Derfor velger vi å holde fokus på å finne selskaper som kan vokse under et bredt spekter av makroforhold, i stedet for å satse på selskaper som krever monetære lettelser for å levere.

Forventer du en bedre utvikling av kapitalmarkedene i 2016 enn i 2015?

Når doom og gloom råder, bør kontrære investorer instinktivt spørre seg om negativiteten ikke har gått litt for langt. Vi har lagt merke til at institusjonelle investorers kontanthauger nå er på sitt høyeste nivå siden 2001. I tillegg har privatinvestorer ikke vært så negative siden finanskrisen. Dette er kjøpsindikatorer for forvaltere med en motsyklisk tilnærming som SKAGEN. Derfor vil vi ikke bli overrasket om 2016 viser seg å være et bedre år enn 2015, og den rufsete starten kan være glemt etter sommerferien.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up