Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Den svenske kleskjeden Hennes og Mauritz er et nytt selskap i SKAGEN Vekst-porteføljen. Foto: Bloomberg

Det nordisk /globale aksjefondet SKAGEN Vekst hentet seg noe inn i måneden både på relativ og absolutt basis.

Vi spurte porteføljeforvalterne hva som har bidratt til den relative utviklingen i det siste, og hvilke nye muligheter de har funnet i turbulensen ved starten av året .

Det har vært en bedring i fondets relative utvikling i det siste, har dette vært på grunn av fondets relative undervekt i finans?

- Den relative utviklingen i fondet er ikke noe vi vier veldig mye oppmerksomhet. Likevel har utviklingen i den norske kronen mot amerikanske dollar spilt en stor rolle ; det har ikke vært store valutasvingninger, men det har vært nok til å bidra positivt . Det har også vært et oppsving i råvarer, som er viktig for flere selskaper i porteføljen, blant annet Norsk Hydro.

Når det gjelder finans er nordiske banker blant de beste i verden på å levere utbytte til aksjonærene og kapitalavkastning. Men de er populære og dyre på rundt tre ganger prisen i forhold til de fleste globale banker. Det er grunnen til vår undervekt i nordisk finans, og vi har bare Danske Bank i porteføljen. De store internasjonale bankene har ofte komplekse strukturer som vi ikke føler oss komfortable med, derfor er vi undervektet også her. Vi har en tendens til ikke å forstå alle risikoene som er involvert, og mistenker at bankene ikke forstår dem selv.

Hva har vært de største positive og negative overraskelsene i resultatsesongen så langt?

- Vi har stort sett vært fornøyd med rapportene i fjerde kvartal. Når det gjelder de største beholdningene har det vært flere positive enn negative overraskelser så langt. Det var noen ubehagelige utviklingstrekk i et par av finansselskapene, som Citigroup og spesielt Credit Suisse. Noen av disse utviklingstrekkene var selskaprelaterte, men mange var på grunn av en overdrevet markedsreaksjon.

Når det gjelder Samsung Electronics var markedet overrasket over at de varslet lavere inntjening før renter og skatt i år, kontra 2015, men kontantstrømmen vil trolig være bra. På den industrielle siden viser Samsung evne til å takle tregere etterspørsel enn forventet og har vært gode på kostnadskutt og fokus på kontantstrøm. Det har kommet som en positiv overraskelse. Vi trimmet posisjonen litt før inntjeningsvarselet.

Har du funnet noen gode investeringsideer på begynnelsen av året?

- Først deltok vi i refinansieringen av det norskbaserte tørrbulkrederiet Golden Ocean som nå er en 1 % post i fondet. For det andre brukte vi muligheten i de svake markedene til å nesten doble investeringen i det svenske holdingselskapet Kinnevik til under 200 SEK per aksje på bunnen . Vi syns fortsatt selskapet er godt verdsatt.

For de tredje er den svenske multinasjonale kleskjeden Hennes & Mauritz (H & M) en ny posisjon i porteføljen. Det er ikke en underanalysert aksje, siden den dekkes av mange analytikere. Likevel er den upopulær og færre enn 40 prosent av analytikerne har den på sine kjøpslister. De siste fem årene har vi sett bruttomarginen falle fra 62 til 57 og marginene må stabilisere seg før analytikerne endrer sine forventninger. Likevel mener vi at ledelsen har gjort mange av de riktige tingene, og H & M er klare på at de vil vokse 10 prosent. Hvis de gjør det ser vi en 50 prosent oppside i løpet av de neste 2-3 årene.

H & M er ikke en typisk SKAGEN verdiinvestering, siden det oppfattes å være en vekstaksje. Men etter et fall på 35 prosent fra toppen fant vi en god inngang til en av de beste nordiske/globale merkevarene. Prisingen er for tiden 20x inntjening i 2016 og hvis H & M gjør det de sier de skal, er dette ikke dyrt for et kvalitetsselskap med et globalt fotavtrykk. Vi må finne voksende selskaper hvor vi ikke betaler for mye, og H & M passer godt inn i denne filosofien.

Den amerikanske dollaren forventes å stige - har SKAGEN Vekst økt dollareksponeringen?

- Vi har fått et skikkelig tilbakeslag de siste 15 månedene på grunn av utviklingen i dollar mot norske kroner, som har økt nesten 50 prosent fra 6 til 9 NOK. Vi har ingen anelse om hvordan valutaene vil utvikle seg nå, eller hvor mange renteøkninger vi kan forvente å se fra USA og hvordan rentene i Norge vil utvikle seg. Likevel leter vi potensielt etter større USA-eksponering, men ikke nødvendigvis innen finans. Der er vi glade for å ha en lav vekting i forhold til referanseindeksen.

Amerikanske selskaper er også på radaren etter nedgangen i januar og februar, og det finnes en rekke gode muligheter. Avkastningen i aksjemarkedet var flat i fjor målt i dollar, noe som betyr at amerikanske investorer er på jakt etter avkastning. Det gjør dette til et godt tidspunkt å lete etter større amerikanske selskaper.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up