Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Det er fortsatt uro knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina, men mot slutten av februar var det tegn til at markedene roet seg. Foto: Bloomberg

Statusrapporter for februar

Godt hjulpet av bidragsvillige sentralbanker fikk markedene en etterlengtet pustepause mot slutten av februar. Flere av de største sentralbankene beroliget markedene med at de er klare til å bidra, og forhandlingene mellom oljeproduserende land med sikte på å stabilisere prisene bidro til at utgangen av februar ble mer positiv enn den foregående måneden. Aksjekursene steg noe og kredittspreadene kom litt inn i løpet av måneden.

Både verdensindeksen og vekstmarkedsindeksen steg (målt i NOK), selv om det er for tidlig å konkludere med at korreksjonen er over for denne gang. Fortsatt er det knyttet usikkerhet til utviklingen i den kinesiske økonomien og lave råvarepriser er stadig et tema.

Finansfall

Finanssektoren har fått en smell hittil i år, på grunn av utsiktene til lavere rentemarginer og frykt for at særlig banker har en for stor eksponering mot råvarer. Vi er ikke så engstelige for det siste – hvis bankene selv var bekymret for råvareeksponeringen ville vi ventet å se tegn til lavere utlånsaktivitet. Dette kan tyde på at bankene har begrenset eksponering mot råvarer og at fokuset på finanssektoren er overdrevet. SKAGEN Global er overvektet finansaksjer i sin portefølje og det førte til at fondet underpresterte i forhold til sin referanseindeks i februar.

Mens Europas ledende økonomier har hatt negativ inflasjon, fortsetter den amerikanske prisveksten å overraske. Inflasjonen nærmer seg nå målet til den amerikanske sentralbanken, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til om de vil sette opp styringsrenten ytterligere i sitt møte i midten av mars. Den europeiske motsatsen, ECB, forventes å kutte styringsrenten ytterligere og øke kjøpene av eurosone-obligasjoner.

Trimmer posisjoner

Vårt nordisk/globale aksjefond SKAGEN Vekst hadde en svært god måned, mye takket være den nordiske eksponeringen i fondet. Norsk Hydro, Volvo og flyselskapet Norwegian var blant de beste bidragsyterne i februar.

Forvalterne har brukt den gode kursutviklingen til å dra noe ned på flere posisjoner. SKAGEN Global har redusert postene blant annet i den amerikanske matvareprodusenten Tyson Foods etter en god utvikling, og Alphabet (tidligere kjent som Google). SKAGEN Kon-Tiki forlot sør-afrikanske South African Bidvest på stigende kurser.

Selv om det er altfor tidlig å blåse faren over-signal for denne gang er det noen lyspunkter: utflatingen og til dels positiv vending for råvarer kan tyde på at ubalansene i finansmarkedene er i ferd med å bedres. Samtidig er prisingen av mange selskaper i utsatte sektorer kommet ned og det er gode nyheter for aktive forvaltere. 

 

 

 

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up