Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Illustrasjon som viser vekstmarkeder
De dårligste markedene i 2015 har vært blant de beste hittil i år. Illustrasjon Nina Bjørke

Russland, Brasil og Tyrkia var blant de dårligste markedene i 2015, mens de hittil i år har vært de sterkeste. Slik var det også i april og dette skjer på tross av politiske og økonomiske utfordringer, som eksempelvis protestene og en mulig riksrettssak mot Brasils president Dilma Rousseff.

Det er flere grunner til den økte interessen for vekstmarkedene. For det første har råvareprisene økt siden februar, etter å ha falt kraftig de siste to årene. I tillegg er vekstmarkedene mer interessante for amerikanske investorer siden den amerikanske sentralbanken Fed har signalisert at de ikke vil øke rentene så fort som de tidligere har indikert.

Selskaper med betydelig eksponering mot vekstmarkedene, som Citigroup og råvareprodusenter, hadde en god måned. Noe av den negative innstillingen som har omgitt vekstmarkedene de siste to årene ser ut til å ha avtatt noe. Investorer virker igjen å være interessert i å øke eksponeringen mot vekstmarkedene.

Nyttig råvareprisøkning

Med litt bedre økonomiske nøkkeltall enn fryktet fra vekstmarkedene, har råvareprisene stabilisert seg og viser tegn til økning. Resultatet er økte aksjekurser for noen råvareprodusenter som ble ufortjent straffet tidligere.

SKAGEN Kon-Tikis tre beste bidragsytere i april var Mahindra & Mahindra, Tullow Oil og CNH Industrial. Først- og sistnevnte er begge produsenter av landbruksmaskiner mens Tullow Oil naturlig nok er et oljeselskap. I april solgte fondet seg ut av DRD Gold etter en fantastisk reise i 2016, hvor aksjen steg mer enn 200 prosent.

Lundin Mining og Lundin Petroleum var blant de beste selskapene i SKAGEN Globals portefølje i april. I tillegg benyttet forvalterne reaksjonene etter Microsofts resultatkunngjøring til å øke posisjonen i selskapet.

De beste bidragsyterne i SKAGEN Focus er fortsatt råvareselskaper. Kobber- og metallprodusenten First Quantum fikk en opptur etter at selskapet presenterte bedre kvartalsresultater enn forventet og lavere risiko for avtalebrudd de neste 12 månedene. Pan American Silver steg etter at prisen på sølv fortsatte å normalisere seg. Begge disse posisjonene ble fortsatt redusert etter god vekst.
Det er for tidlig å friskmelde vekstmarkedene. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til for eksempel Brasil og Kina.

Solid i rentefondene

Også SKAGENs rentefond hadde en god måned. Obligasjonsfondet SKAGEN Tellus slo sin referanseindeks med god margin, det samme gjorde selskapsobligasjonsfondet SKAGEN Credit. Markedet for selskapsobligasjoner nærmer seg mer normale tilstander etter at det nærmest stoppet opp i årets to første måneder.

Pengemarkedsfondene SKAGEN Høyrente og Høyrente Institusjon har begge hatt en solid start på året og ligger godt foran sine indekser. Effektiv rente i SKAGEN Høyrente pr 29. april er 1,68 prosent.

Vil du lese mer om bidragsytere, kjøp og salg og fondenes avkastning i april finner du det i statusrapportene for april.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up