Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Et tog med den brasilianske togoperatøren Rumos logo til venstre i bildet
Brasils største uavhengige togoperatør Rumo er et nytt selskap i aksjefondet SKAGEN Kon-Tikis portefølje. Foto: Rumo

Både aksjer og renter falt etter valget 23. juni. Meningsmålingene viste at det ville bli jevnt løp mellom de to sidene, likevel ble markedet overrasket over valgresultatet. Britiske pund falt til det laveste nivået på 30 år, og de globale aksjemarkedene stupte. 

De påfølgende dagene hentet markedene inn det meste av det tapte, og den opprinnelige investorpanikken virker som en ren refleks når dette skrives tidlig i juli.

Sterke vekstmarkeder

SKAGEN Global ble slått av sin referanseindeks med 3,5 prosentpoeng i juni. Fondet falt 4,7 prosent mot MSCI All Country World Index sitt fall på 1,2 prosent. Brexit-turbulensen ble brukt til å øke fondets eksponering mot utvalgte selskaper som ble uforholdsmessig påvirket av nedsalget i markedet, og hvor vi fortsatt ser solide grunnleggende verdier, inkludert AIG, Citigroup og Kingfisher.

Vekstmarkedene var opp 3,7 prosent i juni og slo de utviklede markedene med 4,9 prosentpoeng. Verdssettelsesgapet mellom vekstmarkedene og de utviklede markedene er fortsatt rekordstort, på samme nivå som under dotcom-bølgen.

SKAGEN Kon-Tiki leverte 2,1 prosent avkastning i måneden med Samsung som en av de beste bidragsyterne, takket være økt etterspørsel etter minnebrikker. Indiske Mahindra & Mahindra gjorde det også bra i juni takket være sterk etterspørsel etter traktorer. Hyundai og ABB var de svakeste bidragsyterne, hvorABB fikk en smell etter Brexit. I løpet av måneden gikk fondet inn i Rumo, Brasils største uavhengige togoperatør.

Brexit-uro

Selv om SKAGEN Vekst kun marginalt påvirkes av lav vekst i Storbritannia, påvirket frykten rundt globale banker og EUs bilindustri i etterkant av folkeavstemningen, avkastningen i fondet. SKAGEN Vekst var ned 5,3 prosent sammenlignet med indeks som var ned 3,0 prosent.

I juni oppnådde SKAGEN m2 positiv avkastning på 1,1 prosent mens indeksen steg 3,3 prosent. Den relativt svake avkastningen kom i hovedsak som følge av Brexit. UK var det dårligste eiendomsmarkedet i juni ned 17 prosent målt i EUR.

SKAGEN Focus tapte også litt terreng sammenliknet med indeks. Fondet var ned 3 prosent mens indeks var ned 1,2. Etter første halvår var fondet fortsatt 1,5 prosentpoeng foran indeks. JBS, Hynix og AirAsia var de sterkeste bidragsyterne i måneden. Forvalterne har solgt seg ut av AirAsia etter en solid rekyl i kursen. Ny post i porteføljen er den sør-koreanske detaljistkjeden E-Mart.

Obligasjonsfondet SKAGEN Tellus ble også preget av utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia. Fondet oppnådde 1,1 prosent avkastning mot indeksens 3,6 prosent for juni. Også SKAGEN Avkastning slet mot indeks i juni. Fondet klarte 0,1 prosent avkastning mot 0,6 prosent for indeks.
SKAGEN Credit presterte på linje med indeks i juni, 0,2 prosent ble fasit for begge i juni.

Ønsker du mer informasjon finner du det i statusrapportene for de enkelte fondene. I tillegg vil vi publisere en fersk Markedsrapport 15. juli. Riktig god sommer!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up