Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Global benyttet børsfallet i januar til å kjøpe flere aksjer i amerikanske Citigroup. Foto: Bloomberg

Verdensindeksen falt med 8,3 prosent. Vekstmarkedene gikk marginalt bedre og falt med 8,2 prosent. Alle SKAGENs aksjefond falt omtrent like mye som referanseindeksene, eller mer. Selv SKAGENs rentefond hadde en tøff måned og de fleste måtte se seg slått av sine indekser.

Den store hendelsen i makroområdet var at store sentralbanker i Vesten har blitt mer myke i sin kommunikasjon, som følge av større økonomisk usikkerhet. Det forventes at den amerikanske sentralbanken FED øker renten kun en gang i 2016. Den japanske sentralbanken BOJ har signalisert at de kommer til å anvende negative styringsrenter, og den europeiske sentralbanken ECB har flagget ytterligere pengepolitiske lettelser i mars.

Internasjonale prognosemakere, som eksempelvis det internasjonale valutafondet IMF, har justert sine vekstprognoser for BNP noe ned i verden, både for 2016 og 2017. Hovedsakelig fordi oppgangen i vekstmarkedene forventes å bli svakere enn man tidligere har trodd. BNP i verden ventes nå å vokse med 3,4 i 2016 og 3,6 prosent i 2017.

Globalt børsfall

De aller fleste aksjemarkedene i verden, både i utviklede- og vekstmarkeder, falt i januar. Investorene frykter at Kinas økonomiske vekst skal dabbe av, og at oppgangen i den amerikanske økonomien skal sakke ned. Stemningen har svingt fra negativ, til positiv, og tilbake igjen. Samvariasjonen mellom aksjemarkedet og oljeprisen har vært stor. Nedgangen i globale aksjer har vært enorm siden starten av året. Verst rammet var selskaper innen råvarer og energi på grunn av fallende oljepriser, og finanssektoren. En årsak til at finanssektoren har falt er frykten for at problemene for råvare- og energiselskaper kan føre til kredittap for finansselskaper.


- Starten på året er den verste på lenge. Utviklingen i Kina burde ikke komme som noen overraskelse på noen. Vi ser dette som et kjøpssignal for langsiktige aksjeinvestorer. Dette gjør det ikke-så-dyre aksjemarkedet litt billigere. Det vi ser nå er ikke annet enn en global korreksjon som kommer med ujevne mellomrom, sier Ole Søeberg, investeringsdirektør i SKAGEN.

Muligheter i korreksjonen

Den amerikanske banken Citigroup, nest største post i SKAGEN Global, falt rundt 20 prosent i januar, blant annet på grunn av økt usikkerhet om situasjonen i vekstmarkedene generelt og Kina spesielt. Ser man på den faktiske eksponeringen Citigroup har mot Kina, er den lav. SKAGEN Global-teamet har derfor benyttet anledningen til å kjøpe flere aksjer i fallet. Brasil er nå i en resesjon, og nedgangen har skapt investeringsmuligheter.

SKAGEN Focus økte for eksempel sin investering i det brasilianske jordbruksselskapet JBS. Samtidig gjorde de en første investering i Pilgrims Pride, USAs største kyllingprodusent, deleid av JBS. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up