Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Etterspørselen etter proteiner, deriblant kylling, er voksende, sier porteføljeforvalter i SKAGEN Focus Filip Weintraub. Derfor har han investert i den amerikanske kyllingprodusenten Pilgrim's Pride. Foto: Bloomberg

I et intervju med magasinet Kapital forteller forvalter i aksjefondet SKAGEN Focus, Filip Weintraub, at han er begeistret for alle selskapene i porteføljen. Men på spørsmål om hvilken bransje eller region han har mest tro på svarer han:

- Pilgrim's Pride (ekstern lenke) er en amerikansk kyllingprodusent, og dessuten en av de mest kostnadseffektive. Mat må folk ha, og det er en voksende etterspørsel etter protein globalt. Kylling går i sykluser som alt annet, ofte utløst av sykdom el.l. Selskapet har hatt en svak aksjepris på grunn av en slik episode. Samtidig er selskapet majoritetseid av en annen posisjon i fondet; JBS. Derfor har det vært sett på som illikvid tross betydelig market capitalization. Vi tror JBS vil benytte anledningen til å kjøpe ut selskapet, alternativt kombinere det med sine intensjoner om å børsnoteres i USA.

En vanskelig start

Så langt har 2016 vært et vanskelig år, med kraftige fall over store deler av verden. For et ungt fond med få posisjoner, slår kursfallet ekstra hardt. Filip trekker fram den indirekte eksponeringen til Kina som noe av årsaken til at fondet ikke har levert absoluttavkastning siden starten i mai 2015.

- Det er selvfølgelig ingen som er glade for resultatet i fondets første 8 måneder, oss inklusive. Likevel opplever vi at det fortsatt er kunder som ønsker å gå inn i fondet, om inget annet på grunn av att det er veldig få fond som driver med ordentlig aksjeplukking i dag. Vi tar det som er kompliment, og det er et uttrykk for tillit som vi tar på ytterste alvor, sier Filip til Kapital.

Dette er SKAGEN Focus

SKAGEN Focus er et konsentrert fond med et bredt globalt mandat. Målsettingen er å investere i noen få selskaper med eksepsjonell risk/reward-profil med fokus på absolutt avkastning. Fondet følger SKAGENs velprøvde, aktive investeringsfilosofi. Fondet ble lansert 26. mai 2015 og forvaltes av Filip Weintraub og Jonas Edholm.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up