Hopp til hovedinnholdet
Tre menn sitter ved dataskjermer
Særlig asiatiske børser reagerte negativt da det ble kjent at Donald Trump er USAs neste president. Markedsreaksjonen snudde fort, men vekstmarkedene hadde en dårligere utvikling enn de utviklede markedene i november. Avbildet meglere i Seoul. Arkivfoto: Bloomberg
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.