Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

De siste tre månedene har aksjemarkedene beveget seg i en retning – ned. Aksjer svinger notorisk langt mer i pris enn de ville gjøre hvis kursene slavisk fulgte selskapenes inntjening eller egenkapitalutvikling. Psykologiske faktorer spiller inn, og det betyr at aksjekursene svinger kraftig i en ellers ganske stabil global utvikling. Og når frykten råder, som vi opplever nå, kan kursene bli presset for langt ned.

I et langsiktig perspektiv gjør du de mest vellykkede aksjeinvesteringene når selskapene er lavt priset. Det er akkurat når du ikke har lyst til å investere, fordi det kortsiktige økonomiske bilde du blir presentert er svart, at du skal investere. Derfor er akkurat tiden vi er inne i mulighetenes tid, ifølge SKAGENs investeringsdirektør Ole Søeberg.

- Etter en nesten uavbrutt stigning siden september 2011 kommer det langt om lenge en korreksjon. Korreksjoner er bra for å få luftet ut, slik at veien fremover blir lettere. Historisk har SKAGEN vært flinke til å øke eksponeringen av gode selskaper når de kommer på salg. En periode med kursfall vil gi oss mulighet til å plukke flere gode selskaper med god kontantstrøm når de er «feilpriset». Så vi liker faktisk en korreksjon i ny og ne, sier Ole Søeberg.

Historien gjentar seg

Spørsmålet er når kursfallet stopper og utviklingen snur? Siden 1988 har verdensindeksen MSCI All Country World opplevd et fall på mer enn ti prosent hele 16 ganger. I gjennomsnitt har indeksen falt 20 prosent over 18 uker før kursene igjen har snudd opp. Denne gangen har verdensindeksen falt rundt 19 prosent i løpet av de siste 15 ukene. Dermed taler statistikken for at utviklingen snart vil snu, og det peker de økonomiske realitetene også på.

- Selv om Kina fortsatt gir grunn til nervøsitet i markedene ser nøkkeltallene generelt sunne ut i den globale økonomien. Den positive utviklingen i USA fortsetter og Europa er på vei opp fra et lavt nivå. Utviklingen i Frankrike, Spania og i økende omfang også Italia er god. I USA, Europa og Japan er inflasjonen lav og pengepolitikken fortsatt måteholden.  Sammenholder du det med en fallende arbeidsledighet, lånevillige banker og en generelt større forbrukertillit, er det ikke umiddelbart konturene til en ny finanskrise, sier Søeberg.

Luften ut av ballongen

SKAGEN Fondene er langsiktige investorer. Vi har ingen mål om å time markedet men tror på at det kan lønne seg å aksjer som er attraktivt priset, og som har potensial til å bli en god investering på lengre sikt. Derfor får ikke svarte mandager eller andre lignende begivenheter oss til å ta forhastede beslutninger. De store svingningene er en del av spillet som også vil forekomme i fremtiden. Til gjengjeld gir de store kursfallene nye muligheter for en verdiinvestor. Eller som Kristoffer Stensrud har sagt: «Verdier skapes på bunnen og brukes på toppen. For oss er svake markeder gode jaktmarkeder». 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up