Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Svart mandag kan gi lysere utsikter. Foto: Bloomberg

Verst gikk det ut over aksjemarkedene i Kina, som påvirket alle andre markeder. Det kinesiske aksjemarkedet falt over 30 prosent i løpet av august og trakk store deler av verdens aksje- og obligasjonsmarkeder med seg.

En hard måned for de globale aksjemarkedene

August var preget av nervøsitet, hvor alles øyne var rettet mot utviklingen i Kina samt renteutsiktene for USA. Med tegn på svekkelse i kinesisk økonomi på den ene siden og en fremadstormende amerikansk økonomi på den andre, kalte Kristoffer Stensrud situasjonen for tautrekking med muligheter . Den negative utviklingen som fulgte påvirket også våre fond negativt. SKAGEN Kon-Tiki ble hardest rammet. I statusrapportene våre får du et raskt overblikk i månedens viktigste begivenheter, og du kan lese mer om de enkelte selskapene i fondene våre.

Krise eller korreksjon?

Selv om kursene rettet seg litt etter den svarte mandagen har spekulasjonene om en ny krise økt. Siden mai har de globale aksjene gått en vei – ned. I SKAGEN Fondene følger vi utviklingen tett, men maner til besinnelse. Vår vurdering er at nøkkeltallene i den globale økonomien fortsatt er sunne  og at korreksjoner som dem vi opplever i øyeblikket, er helt naturlige. Spørsmålet er når utviklingen snur og aksjemarkedet stiger? Det kan du lese mer om i artikkelen «Svarte mandagen gir håp om lysere tider».

Påvirkning av obligasjonsmarkedet

Usikkerheten i aksjemarkedet ga en del bevegelse i både obligasjons- og valutamarkedet i august. Den generelle usikkerheten, samt fallende råvarepriser vil sannsynligvis holde rentene nede i den korte banen. I de første tre ukene av august pekte pilen på rentene i USA og Europa ned, mens usikkerheten i vekstmarkedene presset rentene opp og valutakursene ned. I takt med at appetitten på aksjer kom tilbake mot slutten av måneden, krøp rentene igjen opp i USA og Europa. I statusrapportene for obligasjonsfondene våre kan du lese mer om hvordan obligasjonsmarkedene ble påvirket av hendelsene i august. 

Velkommen til en ny porteføljestrateg

Internt i SKAGEN bød august også på en spennende ansettelse i en nyopprettet stilling. Porteføljestrategen Stein Svalestad startet første august og hans oppgave blir å finne gode porteføljeløsninger for kundene våre. I tillegg skal han fungere som et bindeledd mellom rådgiverne våre og portføljeforvalterne.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up