Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Rabatten i forhold til de ordinære aksjene i Samsung Electronics gikk også betydelig inn, fra 21,9 til 18,6 prosent. På sitt høyeste i 1998 utgjorde rabatten hele 82 prosent (se graf).

At selskapets tredje kvartals resultat var bedre enn markedets forventninger, var også med på å løfte Samsung-aksjen. En aksje som i mange år har vært, og fremdeles er, blant de største postene til våre aksjefond.

Førjulspresangen fra Samsung Electronics smittet også over på andre preferanseaksjer i Sør Korea hvor rabatten gikk inn. For SKAGEN Kon-Tikis nest største post, Hyundai Motor, ble rabatten redusert fra 34 til 26 prosent.

Endelig fikk vi betalt for vår «aktivistrolle» som aksjonær i koreanske selskaper, hvor vi i lengre tid har trykket på for at de skal bli mer aksjonærvennlige.

Prioritert utbytte

SKAGEN Fondene har, siden vi under finanskrisen i Asia på slutten av 1990-tallet kjøpte de første aksjene i Samsung Electronics, stort sett sverget til rabatterte preferanseaksjer. Dette er aksjer som ikke har stemmerett, men har prioritet ved utbetaling av utbytte. Likviditeten i aksjen på børsen er imidlertid dårligere enn for de ordinære aksjene.

I Sør-Korea er det fortsatt familiestyrte holding strukturer (chaeboler) som gjennom sitt spindelvev av eierinteresser trekker i de sentrale trådene i større børsnoterte selskaper. Sagt på en annen måte, de sitter med begge hendene på rattet. I en slik situasjon har det ikke hjulpet å sitte i baksetet som minoritetsaksjonær med stemmerettslige aksjer.

Samsung Electronics styres av Lee-familien, hvor et generasjonsskifte lenge har vært på gang. Men høvdingen av Samsung- konglomeratet, og Sør-Koreas rikeste mann, Lee kun-hee, har i lengre tid ligget kunstig i live på sykehus. Han eneste sønn, Lee Jae-jong, venter fortsatt på den offisielle overrekkelsen av stafettpinnen.

Forventningene til en mer aksjonærvennlig holdning før lederskiftet fant sted har vært lave, desto hyggeligere med denne førjulspresangen.

Grelle eksempler

Generelt har koreanske aksjer blitt priset med en «corporate governance rabatt». Ofte med god grunn. Et «godt» eksempel i så måte er Hyundai Motors kjøp av en prestisjeeiendom i Seoul. Et område på størrelse med Aker Brygge i Oslo ble kjøpt til en skyhøy prislapp på nesten 10 milliarder dollar.

Ett annet ferskt tilfelle fra i sommer er nevnte Lee-families fremtvungne fusjon mellom selskapene Samsung C&T og Cheil Industries. Transaksjonen førte til at Lee-familien strammet eiergrepet i Samsung Electronics ytterligere.

Mange mente at Cheil-aksjene var alt for høyt verdsatt i forhold til Samsung C&T. Men selv aktivistinvestoren, hedgefondet Elliot Associate - som hadde kjøpt seg opp til å bli Samsung C&Ts tredje største aksjonær - måtte gi tapt for Lee-familien.

Kjøper flest preferanseaksjer

Sentralt i Samsungs bebudede tilbakekjøpsprogram, er at Lee-familiens eierandel ikke vannes ut. Og gledelig for oss som eiere av preferanseaksjer; Det blir kjøpt relativt flere av disse enn de ordinære aksjene.

Som Samsung Electronics selv sier i en børsmelding: Så lenge premien til de ordinære aksjene er høyere enn 10 prosent prioriterer vi tilbakekjøp av billigere preferanseaksjer.

Kombinasjonen tilbakekjøp av aksjer og utdeling av utbytter skal i perioden 2015-17 utgjøre 30-50 prosent av selskapets kontantstrøm. På toppen av denne ekspansive utbetalingsplanen til aksjonærene blir det snarlig satt i gang et tilbakekjøpsprogram av aksjer for 11,3 trillioner won, tilsvarende 10 milliarder dollar.

Basert på en indikert splitt mellom ordinære aksjer og preferanseaksjer, kan det samlede tilbakekjøpsprogrammet komme til å utgjøre fem prosent av de ordinære aksjene og 17 prosent av preferanseaksjene.

Etter oppkjøpene blir aksjene annullert. Selskapets størrelse er den samme, men det er færre aksjer å dele overskuddet på.

Øker inntjeningen – reduserer risikoen

Tidspunktet for tilbakekjøp av egne aksjer synes nå betydelig mer aksjonærvennlig enn forrige større tilbakekjøp i 2007. Den gang var aksjen relativt dyrere enn i dag.

I og med at Samsung Electronics ved kjøp av egne aksjer tar penger ut av en bulende og lite rentabel pengebinge på 59 milliarder dollar (67 trillioner won), får dette en direkte positiv effekt på inntjeningen per aksje (EPS). Samtidig som det reduserer risikoen for at Samsung Electronic skal foreta dyre lite aksjonærvennlige oppkjøp. Det være seg konkurrerende selskaper eller prestisjeeiendommer i Seoul.

Fortsatt betydelig oppside

Etter flere kvartaler med svekkede resultater, og fallende stjerne på mobilhimmelen, var det mange som hadde mistet troen på Samsung Electronics.

I lavprissegmentet har selskapet blitt angrepet av kinesiske lavprisaktører, mens i den dyre enden av smarttelefonmarkedet har Apple tatt en stadig større bit av kaken. I takt med fallende markedsandeler har lønnsomheten gått samme vei.

Gledelig er det derfor å se at årets tredje kvartal viser at mobilnedturen synes å ha stoppet opp, og at marginene - etter en lageropprydning - er på bedringens vei. En ny strategi for mobildivisjonen forventes å sette fokus på lønnsomhet fremfor markedsandeler.

Minnedivisjonen fortsetter å vise sterke resultater, og står nå for 50 prosent av selskapets overskudd. Samsung Electronics tredje og mest konkurranseutsatte ben, og ditto tynne marginer, skjermer og forbrukselektronikk, begynner også å bli et bein å regne med.

Til tross for siste dagers kraftige kursstigning for Samsungs Electronics er det fortsatt over 30 prosent opp til SKAGEN Kon-Tikis kursmål på 1600 won.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up