Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Forvalterne i SKAGEN Global har grunn til å være fornøyde med februar.

Fondet var opp 4,6 prosent i norske kroner, 1,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen, MSCI AC.

Nå er selvsagt en måned alt for kort periode for å slå fast at prosessen med omstrukturering og økt konsentrasjonen av porteføljen begynner å bære frukter, både absolutt og relativt.

Men det er hyggelig å registrere at SKAGEN Globals største og tredje største investering, Citigroup og forsikringsselskapet AIG, blir satt mer pris på. Dette er selskaper, som i likhet med finansbransjen generelt, har hengt etter siste års formidable kursoppgang for amerikanske aksjer.

SKAGEN Global har vært betydelig undervektet i amerikanske aksjer, hvorav en stor andel av fondets eksponering er innen den relativt upopulære finansbransjen.

Nå kan den største triggeren for Citigroup-aksjen være nært forestående; betaling av utbytte til aksjonærene og tilbakekjøp av egne aksjer. 

Bestod stresstest 

Den amerikanske sentralbanken (Fed) kunne nylig melde at Citigroup og 30 andre systemkritiske banker har bestått en omfattende stresstest. Noe som ikke har vært tilfelle siden 2009. Testen la blant annet til grunn en amerikansk resesjon på 4,5 prosent, 10 prosent arbeidsledighet samt et aksje- og boligmarked som faller respektive 60 og 25 prosent i løpet av 2015. 

Nå er det imidlertid ikke nevnte stresstest som avgjør om Citigroup har tilfredsstillende kapitaldekning for igjen å kunne betale utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer. 

Det er resultatet av en (annen) analyse fra Fed - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) – som avgjør både for hva Citigroup kan betale i utbytte og kjøpe tilbake av egne aksjer de neste seks kvartalene. Resultatet forventes å foreligge i nær fremtid. 

Skulle CCAR gi grønt lys, bør oppsiden for Citigroup være betydelig. I dagens lavrenteklima jakter som kjent investorene i aksjemarkedet på selskaper med høy direkteavkastning fra utbyttet.

SKAGEN Globals kursmål for Citigroup er 75 dollar, 45 prosent opp fra skrivende stunds børskurs. 

Pendelen snur

Pendelen er trolig i ferd med å snu vekk fra amerikanske aksjer, mot mer attraktivt prisede europeiske og japanske sådanne. Dette bekreftes av senere tids globale pengestrømmer. 

De tre sentrale triggerne for en reallokering ut av USA er følgende;

  • Amerikanske selskaper, utenom finans, har fått en stiv prislapp (noe vi har ment lenge).
  • Resultatmarginene er på “all time high”, og har ikke mer å gå på.
  • Den sterke dollaren svekker bunnlinjen til eksportnæringen.

For første gang på seks år forventer analytikerne at selskapene som inngår i S&P 500 vil levere to kvartaler på rad med fallende inntjening, år for år. 

Siste tids sterke tall fra arbeidsmarkedet i USA har også trukket 10-årige statsrenter videre opp. På skrivende stunds nivå 2,2 prosent (fortsatt historisk lavt) ligger den amerikanske tiåringen rundt 0,3 prosentpoeng over direkteavkastningen fra utbyttet til S&P 500.

Og den lenge varslede hevingen av styringsrenten kan snart bli en realitet. Torgeir Høien, forvalter av obligasjonsfondet SKAGEN Tellus, tror dette kommer til å skje i forbindelse med at sentralbanksjef Janet Yellen samler sine tropper til møte i juni.    

Aksjeavkastning på 9,3 prosent 

Ved utgangen av februar hadde SKAGEN Global 28 prosent av sine midler investert i det amerikanske aksjemarkedet, hvorav Citigroup og AIG utgjorde respektive 7,0 og 4,6 prosentpoeng. 

Basert på forventet inntjening i år prises de 35 største investeringene til SKAGEN Global – tilsvarende 77,5 prosent av fondet – til en P/E på 10,8. Det gir en aksjeavkastning (E/P) på 9,3 prosent. Prisingen i forhold til selskapenes bokførte egenkapital ligger på 1,2. 

Verdensindeksen prises til en P/E på 16,7 og P/B 2,1. Med andre ord får du fortsatt kjøpt SKAGEN Global til stor rabatt. Og i disse tider hvor fokus har vært på skapindeksfond som tar seg betalt som om de skulle være et aktivt forvaltet fond; 

Porteføljen til SKAGEN Global er fortsatt særdeles aktiv, med over 90 prosent av midlene plassert i selskaper som ikke inngår i verdensindeksen. 

En kuriositet til slutt; Teknologibørsen Nasdaq og Tokyo-børsen har nå kommet tilbake til samme høye nivå som ved tusenårsskiftet. For dem som ikke har vært så heldige at de har fått med seg oppgangen de siste 15 årene, så er ikke toget gått og prisingen er adskillig mer edruelig nå enn den var den gang. Kanskje bortsett fra bioteknologi, diverse selskaper innen sosiale medier og Tesla-aksjen.  

keyboard_arrow_up