Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Carlsberg er en av de nordiske selskapene i SKAGEN Vekst. Foto: Carlsberg

Forvalterne i SKAGEN Vekst svarer på hvilke muligheter fondet står overfor i tiden fremover.

De siste seks kvartalene har vært utfordrende. Hva har dere gjort for å snu utviklingen?
- Grunnleggende har vi ikke endret noe drastisk på bakgrunn av de relativt kortsiktige svingningene i porteføljen. Vår strategi er verdibasert og den aktive aksjeplukkingen ligger helt fast. Men det siste året har porteføljen vært gjennom en større forandring av andre årsaker. Ved inngangen til 2014 ble halvparten av fondets mandat endret fra et norsk til et nordisk mandat. Det har gitt oss flere muligheter i porteføljen, hvor vi blant annet har solgt oss ned i norske oljerelaterte selskaper. Norge har som kjent en stor eksponering mot oljeindustrien og har hatt problemer med fallende oljepriser det siste året.

Hva har det betydd for fondet at mandatet nå er halvt globalt og halvt nordisk?
Mandatendringen gir oss bedre mulighet til å velge de riktige kvalitetsaksjene i hele Norden. Det kommer til å ta tid siden de fleste nordiske kvalitetsaksjene er høyt priset og vi viker ikke fra vår verdibaserte investeringsfilosofi. I de kommende årene vil fokus fortsatt være på gode selskaper som kan vise til stabile veksttall og solid ledelse med potensial for god avkastning.

Kommer dere til å selge alle de norske aksjene i fondet?
Vår viktigste oppgave er å finne de selskapene som skaper verdier over tid. Og der betyr selskapets nasjonalitet i prinsippet ingenting. Vi har siden begynnelsen av 2014 dratt ned den norske andelen fra rundt 50 prosent til om lag 22 prosent. Mange små og mellomstore posisjoner er blitt solgt. I den nordiske indeksen, som vårt fond også måles mot, er den norske andelen helt nede i 6-7 prosent. Størstedelen av vår eksisterende norske portefølje er fordelt på to store posisjoner i Norwegian og Norsk Hydro. To selskaper som etter vår vurdering og analyse fortsatt byr på et stort potensial for meravkastning.

Kan dere komme med eksempler på hvilke nordiske selskaper dere har tatt inn i porteføljen?
Av våre relativt nye nordiske investeringer kan vi nevne Carlsberg, Volvo og TeliaSonera. De har alle vært gode bidragsytere i første kvartal i år. Felles for dem er at de hadde en attraktiv vurdering på investeringstidspunktet, i forhold til det avkastningspotensialet vi analyserte oss frem til. De er svært typiske for den typen selskaper vi er på jakt etter. For eksempel blir Carlsberg handlet til en rabatt på 30 prosent i forhold til den kontantstrømsvurderingen vi ser for selskapet.

I april og mai har SKAGEN Vekst slått sin referanseindeks med god margin. Hva har skjedd?
SKAGEN Vekst har ligget litt mer stabilt enn resten av verden. Dyre selskaper har falt mye i verdi. Siden vi prøver å unngå å investere i slike selskaper er vi ikke rammet i like stor grad som referanseindeksen. Våre selskaper har en lavere verdsettelse enn markedet, på tross av at vekst- og inntjeningsgraden er på linje med markedet. Og der er vi overbeviste om at våre selskaper vil gi meravkastning på lang sikt.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up