Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Filip er på ingen måte ny i SKAGEN-sammenheng. I 2001 møtte han Kristoffer Stensrud og senere tok han over som ansvarlig porteføljeforvalter for SKAGEN Global. Han beholdt denne stillingen i ni år, hvor fondet ga en årlig gjennomsnittlig avkastning på 15,5 prosent mot 0,3 prosent for referanseindeksen. Deretter etablerte han Labrusca Family Office, et hedgefond han ledet frem til i fjor.

Filip har anvendt en verdibasert investeringsfilosofi gjennom hele karrieren med fokus på aktiv aksjeplukking av enkeltselskaper, uavhengig av geografiske markeder og bransjer. Nå er han tilbake i SKAGEN for å lansere et nytt fond, med større  kunnskap om investeringer og kunnskap som skal identifisere katalysatorer for omprising, til glede for hele porteføljeteamet.

Hva er motivasjonen for å komme tilbake til SKAGEN?

På mange måter har jeg aldri helt forlatt SKAGEN og jeg har opprettholdt nære vennskap med  mange mennesker her. Jeg tror på organisasjonen, og jeg tror på folkene – og kjerneverdiene i det jeg mener er den riktige måten å investere, reflekteres i det nye høy-konsentrasjonsfondet vi skal starte. Fondet skal omfavne selve essensen av aksjeplukking. Størrelse er irrelevant, avkastning til kundene er alt. 

Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg fra ditt tidligere forvaltningsselskap?

Jeg har lært mye! Det er vanskelig å peke på den viktigste erfaringen, men jeg bør nevne hvor mye kompleksitet, reguleringer og rapporteringskrav har økt i løpet av bare fem år. Det er virkelig forbløffende, og etter min mening er det ikke bra for verken markedet eller kundene.

Hvordan vil din hedgefond-erfaring kommer til nytte for det nye fondet, SKAGEN Focus?

Du lærer alltid av erfaringer – det er den mest fantastiske delen av å være investor, du lærer hele tiden. Å være en bottom-up hedgefondforvalter gjør deg faktisk til en bedre analytiker. Hvert selskap har et økosystem av kunder, leverandører og konkurrenter som vurderes som en alternativ investering. For ikke å glemme sekulære skift i virksomheten, som teknologiske kvantesprang eller andre eksterne faktorer.

Det er spesielt viktig å stille spørsmålet hvorfor i analysen. Hvorfor konkluderer jeg at dette selskapet er en solid investering? Hvorfor konkluderer jeg med at dette selskapet er strukturelt utfordret? Det er en synergi i hegdefond-strategien; bare hvis du virkelig forstår hvorfor et selskap er sviktende er du klar over styrken i den lange posisjonen og hvorfor den bør være suksessfull. Derfor gjør det deg til en bedre investor.

Vil din prosess reflektere SKAGENs?

Absolutt. Som porteføljeforvalter i SKAGEN Global, satt jeg ved siden av Kristoffer i nesten ti år. Det er umulig å ikke bli indoktrinert med SKAGENs investeringsfilosofi etter å ha jobbet så lenge sammen. Faktisk har det gått begge veier, og til en viss grad har jeg vært med på utformingen av den også.

Hvordan vil din rolle styrke SKAGENs avkastning?

Jeg er en bedre investor enn da jeg forlot SKAGEN – du lærer mer av dine feil enn fra suksesser. I tillegg tror jeg at jeg kan bidra med ekstra fokus, for eksempel når det gjelder å identifisere klare katalysatorer. Jeg har også en tendens til å se på selskaper som en helhet, som organismer, og kan til tider gi innspill fra den virkelige verdens vinkel.

Vil det bli vanskelig å returnere til Norge fra Sverige, og å jobbe her?

Ikke i det hele tatt! Å være en global aksjeplukker er et globalt yrke – og Bloomberg-skjermen ser forbausende lik ut de fleste steder på jorden.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up