Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Mange eksperter spår nå en periode hvor aksjer utenfor USA vil skape bedre avkastning enn amerikanske aksjer.

SKAGENs aksjefond har lav direkteeksponering mot USA. På grunn av den økte interessen for USA som investeringsområde har amerikanske aksjer opplevd noe av en renessanse de siste fem årene. Mens amerikanske aksjer siden begynnelsen av 2009 har gitt en totalavkastning på 152 prosent målt i dollar, har verdensindeksen uten amerikanske aksjer gått opp rundt 80 prosent.

Det amerikanske markedet når nye all time high-nivåer på løpende bånd i takt med at vurderingen av amerikanske aksjer øker. Nå er vurderingen nesten 65 prosent høyere enn det historiske gjennomsnittet , hvis du ser til den såkalte Schillers P/E indeksen (som sammenligner aksjepriser med gevinstene).

Dårligere fremtidsutsikter for amerikanske selskaper

Rapporteringssesongen for amerikanske børsselskaper i S&P 500 for fjerde kvartal 2014 har så langt bydd på negative overraskelser. Blant de selskaper som leverer gevinsprognoser har fire av fem revidert prognosene sine ned. Det er blant det høyeste antallet noensinne. Den amerikanske dollaren har styrket seg kraftig mot andre valutaer over en lengre periode. Dette har suksessivt forverret amerikanske selskapers konkurransekraft og muligheter til å øke sine overskudd fremover. Dessuten har den amerikanske sentralbanken Fed signalisert en strammere pengepolitikk selv om en renteøkning ser ut til å ligge et stykke frem i tid.

Det er likevel usikkert når amerikanske aksjer vender nedover, mener SKAGENs investeringsdirektør Ole Søeberg.

- Den positive utviklingen vi har sett i USA i 2014 kan godt fortsette over i 2015, om den amerikanske «honningkrukka» fortsetter å lokke investorer. Men man kan konstatere at globale selskaper i Europa og Asia peker seg ut som svært attraktive sammenliknet med sine nordamerikanske motparter, sier Ole Søeberg.

Proffene begynner å få høydeskrekk

Mange synsere deler SKAGENs oppfatning om at amerikanske aksjer generelt begynner å bli høyt vurderte. En av disse er den amerikanske økonomen Robert Schiller, mannen bak den nevnte Schillers P/E index. I et intervju med den amerikanske finanskanalen CNBC nylig sa han at han overveide å selge en stor del av de amerikanske aksjene han eier, for i stedet å kjøpe europeiske selskaper som han syns er rimeligere priset. Selv hedgefondsforvalteren George Soros er blitt mer negativt innstilt til amerikanske aksjer og Soros Fund Management nettosolgte amerikanske aksjer i fjerde kvartal 2014.

Det kanadiske analyseinstituttet Bank Credit Analyst (BCA) spår nå en periode hvor aksjer utenfor USA vil skape bedre avkastning enn amerikanske. BCA mener at de amerikanske selskapenes utbytteevne og P/E-tall alle har beveget seg i feil retning de siste seks månedene, og oppfordrer investorer å redusere sin USA-eksponering.

SKAGEN investerer i prisgunstige aksjer

SKAGENs aksjefond følger samme investeringsfilosofi., som går ut på å investere i selskaper som er undervurderte, underanalyserte og upopulære. Men hvor det fins en trigger for oppvurdering av aksjen.

I fondene bestemmer vi oss ikke på forhånd hvor mye kapital som skal investeres i ulike regioner eller bransjer. Det er i stedet selskapenes evne til å generere avkastning som bestemmer hvor investeringene gjøres. Ulike land og bransjers andel av fondenes porteføljer endres derfor over tid, avhengig av hvor porteføljeforvalterne finner prisgunstige aksjer.

Lav direkteeksponering i amerikanske selskaper

Med utgangspunkt i SKAGENs filosofi kan man konstatere at USA ikke er en favorittregion for å finne undervurderte selskaper (se tabellen under). Samtlige fond er undervektet i USA om man sammenlikner med fondenes referanseindekser*.

Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 har størst USA-vekt, med 34 prosent av sine investeringer i  amerikanske selskaper. Det er likevel betydelig lavere enn referanseindeksens 51 prosent eksponering. Deretter kommer SKAGEN Global som har 27 prosent av sine investeringer i amerikanske aksjer, mot 52 prosent i referanseindeksen. I det norsk-nordiske SKAGEN Vekst utgjør USA-andelen bare 7 prosent mot referanseindeksens 27 prosent.

Blant de største amerikanske innehavene i SKAGENs aksjefond finner vi nå globale finansselskaper som banken Citigroup og forsikringsselskapet AIG. Dessuten er eiendomsselskapene Ashford Hospitality Trust og General Growth Property i porteføljene. Dette er selskaper hvor SKAGENs forvaltere ser en oppside og hvor selskapene handles med en rabatt sammenlignet med mange av sine konkurrenter.

SKAGENs aksjefond finner altså i disse dager bedre investeringsalternativ andre steder i verden, ikke minst i europeiske selskaper og selskap i vekstmarkedene hvor verdsettelsen er vesentlig lavere enn på det amerikanske aksjemarkedet.

 

Fondets USA-eksponering

Referanseindeksens USA-vekt

SKAGEN Global

27%

52%

SKAGEN Kon-Tiki

2%

-

SKAGEN Vekst

7%

27%

SKAGEN m2

34%

51%

 

*Med unntak av det globale vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki. Referanseindeksen MSCI EM har ingen eksponering mot USA. To prosent av fondets investeringer er i amerikanske aksjer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up