Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Lave bankrenter fører til jakt på avkastning andre steder. Foto: iStockphoto

Hva gjelder utbyttejakten, så er eiendomsselskaper et stadig hetere bytte. Dette er selskaper som generelt sett har en relativt forutsigbar inntektsstrøm, og derfor kan dele ut store deler av overskuddet i form av utbytte til aksjonærene. 

Vårt eiendomsfond, SKAGEN m², økte i januar forvaltningskapitalen med 50 prosent, til 1,3 milliarder norske kroner. Avkastningen, målt i en styrket krone, endte på 8,0 prosent. 

De store svingningene i valutakursene fortsatte inn i 2015, med ytterligere oppgang for amerikanske dollar, og en enda svakere Euro. 

Det illustreres godt med faktum at eurobaserte investorer i det globale aksjemarkedet (indeks) i januar kunne glede seg over en avkastning på 6,1 prosent, mens amerikanske sådanne tapte 1,3 prosent av pengene sine. 

Obligasjonsfesten ikke over 

Også våre obligasjonsfond, SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning, fortsetter å tjene gode penger for sine andelseiere. Fallende lange renter og risikopremier i flere vekstmarkedsland, samt i perifere Euroland, var sentrale bidragsytere til at fondskursene løftet seg med respektive 3,6 og 1,1 prosent.   

Det største bidraget for SKAGEN Tellus i januar kom fra en sterk amerikansk dollar, hvor fondet er tungt eksponert gjennom korte statspapirer. Men fondet hadde også god avkastning på investeringene i lange rentepapirer i Italia, India, Tyrkia og Peru. 

Etter et kraftig kursfall i fjor høst, styrket den norske kronen seg i januar og dro ned avkastningen for norske investorer i SKAGEN Tellus. Vi har hele tiden kommunisert at for et fond som tar valutarisiko må det påregnes kortsiktige kurssvingninger. 

Det er imidlertid verdt å merke seg at over tid har ikke avkastningen til SKAGEN Tellus variert så mye, målt i de forskjellige lands valutaer. Siden oppstarten av fondet, høsten 2006, kan de norske andelseierne glede seg over en årlig avkastning på 7,7 prosent, mens svenskene og de eurobaserte investorene har fått henholdsvis 7,0 og 6,9 prosent p.a. 

Spesielt imponerende er Januar-resultatet for SKAGEN Avkastning, som ved utgangen av måneden satt med under 20 prosent av midlene i utenlandske valutasikrede obligasjoner. Resten av pengene var plassert i sikre bankpapirer (54,4%) og bankinnskudd (26,3%). 

Fondets utenlandsinvesteringer, i Mexico, Slovakia og Litauen, ga månedsavkastninger på respektive 7,4 – 6,4 og 5,2 prosent! 

Utlånskrigen senker bankrentene 

Med den utlånskrigen som nå hersker mellom bankene i boliglånsmarkedet kuttes suksessivt innskuddsrentene over en lav sko. Det gjør at våre høyrentefond, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon, blir stadig mer konkurransedyktige. 

I skrivende stund får du en effektiv rente på 1,74 prosent ved å ha sparepengene dine trygt og godt plassert i SKAGEN Høyrente. Og da snakker vi ikke om innskudd i millionklassen, men alle andelseierne i fondet oppnår samme høye rente fra og med minimumsinnskuddet på 250 kroner.     

Upopulære aksjefond 

De historisk lave obligasjonsrentene, deflasjonsspøkelser og inflasjon i antall sentralbanker som tilbyr negative innskuddsrenter, gjør at aksjer og eiendom fortsetter å være investorenes yndlinger. 

På aksjefronten er fremdeles fjorårets trend, investorenes venn. Selskaper med stabil inntjening og høy direkteavkastning fra utbyttet. 

Våre brede globale aksjefond, som investerer i lavt prisede selskaper basert på nøkkeltall som inntjening (P/E) og bokførte verdier (P/B), må ta til takke med stempelet «fortsatt upopulære». Både SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki, måtte i januar se seg slått av sine respektive referanseindekser. 

Nå skal ikke vi begi oss ut på å spå når våre selskaper skal bli mer populære igjen, og andelseierne får betalt for den høye rabatten selskapene i fondene prises til (se statusrapportene). Men desto lenger de lange rentene holder seg rekordlave, og risikopremien fortsatt er god, desto lenger tid vil det ta. 

Den sentrale veiviseren er fortsatt 10-årige amerikanske statsrenter, som «alle» mener skal holde seg på historisk lave nivåer gjennom 2015. De samme «alle» mente det motsatte ved inngangen til 2014, og tok feil. De kan ta feil, igjen. 

PS: De sterke tallene fra det amerikanske arbeidsmarkedet som ble sluppet ved inngangen til februar førte til at 10-årig statsobligasjonsrenter snudde opp fra 1,67 til 1,94 prosent.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up