Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Investor Jim Rogers grunnla hedgefondet Quantum Fund sammen med finansmannen George Soros på 70-tallet. Han er her sett under SKAGENs Nyttårskonferanse 2014.

Første gang du talte på SKAGENs Nyttårskonferanse i 2007 sa du at Kina ville overta rollen som Storbritannia og USA har hatt de siste to århundrene. Mener du fortsatt det?

– Absolutt! Se bare på hva som har hendt med landet de siste åtte årene.

Har ikke den siste nedgangen i Kina fått deg til å endre mening?

– Jeg er litt forbauset over spørsmålet ditt. Økonomiske reguleringer er like vanlig som resesjoner. USA ble det mest vellykkede landet på 1900-tallet, men hadde 15 depresjoner underveis. I tillegg hadde de en forferdelig borgerkrig, massakrer, mangel på menneskerettigheter, en svak rettssikkerhet og mer. Kina vil oppleve mange problemer, i likhet med Storbritannia og USA. Det som er uvanlig i Kinas tilfelle, er at det har vært så få problemer når landet har vokst så kraftig. Det vil komme mer, men det endrer ikke hva som skjer over et århundre.

På samme konferanse fortalte du at du skulle flytte fra New York til Asia. Du solgte leiligheten din til rekordpris og flyttet til Singapore. Så kom finanskrisen. De siste årene har boligprisene steget igjen flere steder i USA. Aksjemarkedet har nådd ny all-time-high i kjølvannet av rekordlave renter og en fornyet tro på USA. Ser vi tegn til en eiendomsboble i USA nå?

– Det stemmer at jeg flyttet til Singapore. Det er en av de beste avgjørelsene jeg har gjort. Når det gjelder eiendomspriser er det fortsatt langt igjen til toppnivåene mange steder i USA – til tross for absurd lave renter. Vent til rentene når mer normale nivåer. Det kan finnes noen regioner hvor det finnes en boligboble, men det er ikke som før. Når det gjelder aksjemarkedet er enkelte sektorer overopphetet, men det er ikke en generell boble i aksjemarkedet, det er bare visse sektorer som viser boble-tendenser.

På Nyttårskonferansen i 2014 var du opptatt av at finanssektoren hadde blitt for stor og landbrukssektoren for liten. Du sa videre at «om to tiår vil aksjemeglere kjøre traktorer og jordbrukere Lamborghinis». Står du fast ved det?

– Absolutt. Kjenner du ikke til alle oppsigelsene som har vært i finanssektoren i USA, Storbritannia og andre steder hvor det er vanskelig å få jobb i denne bransjen nå? Det vil bli flere oppsigelser når vi går inn i en nedgangsperiode. Det amerikanske aksjemarkedet har falt noe i 2015, og vi ser allerede problemer. Bare vent.

– Flere bønder har det bra nå. Det er delvis grunnet lavere kostnader samtidig som prisene på mange landbrukseiendommer har steget. Jeg anbefaler fortsatt at man bør forlate finanssektoren til fordel for landbrukssektoren i de fleste deler av verden. Men, jeg er fremdeles «bullish» på finanssektoren i Kina, men det er mer av historiske og politiske grunner, mens jeg er «bearish» til finans i store deler av verden.

Hvordan forklarer du nedgangen i råvepriser de siste par årene?

– Godt spørsmål. Oljeprisen har gått ned av politiske grunner, med den pakten Saudi-Arabia og USA har mot Iran og Russland, og Saudi-Arabias ønske om å dempe skiferoljens spredning. Dette har gått over styr, slik det ofte gjør når priser begynner å falle – spesielt kunstige priser. Kjente oljereserver er i tilbakegang rundt om i verden med unntak av oljeskifer-produksjonsmetoden (fracking) som nå er under press. Skiferoljeaktørene kommer ikke så lett tilbake neste gang oljeprisen går opp, fordi långivere, investorer og andre forstår at det ikke er så lett. Saudi-Arabia har dermed lyktes med sitt budskap.

Fra et investors perspektiv, hvor ser du mest og minst verdi i 2016?

– Du vil kunne tjene penger ved å sitte kortsiktig i junk bonds (obligasjoner med lav rating og høy risiko). På konferansen i 2014 framsnakket jeg også Russland. To av mine topp tre posisjoner har nådd nye all-time-highs siden da: Phosagro (landbruk) og Moskva Stock Exchange (finans) og Aeroflot (fly).

– Jeg tror at Russland fortsatt vil være attraktivt, mens utviklingen i Iran, Nigeria og/eller Kasakhstan kan bli bedre om to til tre år.

På konferansen i 2014 anbeaflte Rogers SAS, mens SKAGEN eide Norwegian i sine porteføljer. (red. anm.)

– Og SAS? Jeg overlater den avgjørelsen til SKAGEN, selv om jeg er glad for å ha tjent gode penger på å investere i SAS-aksjer i en periode hvor mange aksjer gikk dårlig.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up