Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Fallet i det kinesiske aksjemarkedet denne sommeren har ikke hatt direkte påvirkning på fondene, men ringvirkninger har påvirket avkastningen gjennom sommerukene.

SKAGEN eier ikke aksjer notert i fastlands-Kina, men har hatt litt eksponering mot landet gjennom Hong Kong-noterte selskaper. Vi mener slike fall skaper muligheter for langsiktige investorer. I sommer har situasjonen i Hellas skapt usikkerhet, noe som ofte gir utslag i svingninger og usikkerhet i verdens rente-, aksje- og valutamarkeder.

I nettmøtet 10 juli kommenterte Kristoffer Stensrud blant annet at vi fortsatt kan vente noe motvind fra globale vekstmarkeder, kanskje mest på valutasiden.  Generelt investerte mange av selskapene i vekstmarkedene for mye i perioden 2006-2011, med utslag i lavere kapitalavkastning. Vurderingen av vekstmarkeder generelt er nøktern til billig, porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki i ennå større grad så, hevder forvalteren.  

Det er bedring å spore i juli, med positiv avkastning for SKAGEN Global på 3,2 prosent. I juli tok SKAGEN Kon-Tiki innpå referanseindeksen og falt mindre enn indeksen (ned 1,8 prosent). SKAGEN Vekst steg 1,6 prosent mens eiendomsfondet SKAGEN m2 la på 4,7 prosent i juli.  

Det er ventet at SKAGEN Focus kan ha større svingninger på kort sikt på grunn av fondets konsentrasjon, mens den langsiktige målsettingen ligger fast. To måneder etter oppstart er fondet bak sin referanseindeks, blant annet på grunn av svak utvikling innen råvarer og olje og fordi den brede nedgangen i kinesiske aksjer smittet over på fondets Kina-relaterte selskaper.

Les mer om utviklingen i de ulike fondene i våre statusrapporter.

Rentefondene havnet litt bak referanseindeks denne måneden. Juli var en turbulent måned i kredittmarkedene, og børsfallet i Kina spilte inn også her. SKAGEN Tellus ligger et godt stykke bak sin referanseindeks hittil i år, ellers leverer rentefondene avkastning som er bedre enn eller lik referanseindeks.

I løpet av sommeren har vi jobbet videre for å forbedre fondenes prestasjoner. Våre prosesser for å bedre idéskaping og øke effektivitet i utførelsen er forbedret. Vår investeringsfilosofi er uendret, og som aktive verdiforvaltere velger vi de beste selskapene ut i fra vår vurdering av investeringens potensial, balansert risiko og prisutvikling. Avkastningsresultatene skapes av selskapene vi eier, investeringsfilosofien og i hvilken grad vi klarer å utnytte de første faktorene. Vi ser tegn til bedring allerede, med større konsentrasjon av porteføljene, høyere overbevisningskraft og bedre oppfølging av ideene. 

keyboard_arrow_up