Hopp til hovedinnholdet

Midhat Syed

Fondsresearcher

Midhat er en del av fund selection team, som er ansvarlige for de fem SKAGEN Select-fondene. I tillegg til dette utfører hun analysearbeid og utvelgelsen av fondene som inngår i Anbefalt av SKAGEN.


Hun er ansvarlig for å identifisere de beste fondene globalt til SKAGENs kunder.

Arbeidserfaring:

  • Startet i SKAGEN 2010
  • Analytiker ved Gulf International Bank (UK) i London, 2007-2010

Utdannelse:

  • CFA og CIPM Charterholder
  • Master i Economics and Finance, Warwick Business School
  • Bachelor i Economics, Econometrics and Finance, University of York
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.