Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Midhat Syed

Porteføljeforvalter

Midhat er en del av fund selection team, som er ansvarlige for de fem fondspakkene SKAGEN Select. I tillegg til dette utfører hun analysearbeid og utvelgelsen av fondene som inngår i Anbefalt av SKAGEN.


Hun er ansvarlig for å identifisere de beste fondene globalt til SKAGENs kunder.

Arbeidserfaring:

  • Startet i SKAGEN 2010
  • Analytiker ved Gulf International Bank (UK) i London, 2007-2010

Utdannelse:

  • CFA og CIPM Charterholder
  • Master i Economics and Finance, Warwick Business School
  • Bachelor i Economics, Econometrics and Finance, University of York

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up